Sök

Visar sökresultat för: forskning

VA-aktuellt

Centrum för övervakning av avlopp

Pandemier Ett nytt svenskt miljöepidemiologiskt centrum, SEEC, bildas. Centrumet ska bland annat hantera övervakning av smittämnen i avloppsvatten och offentliga miljöer. ... Läs mer

VA-aktuellt

Forskningssamarbete för säkrare dricksvatten

Dricksvatten SLU-forskare ska tillsammans med forskare från Chalmers och Lunds universitet arbeta för en säkrare dricksvattenförsörjning. Samarbetet sker inom Dricks, som är en centrumbildning för dricksvattenforskning. Forskarna från SLU, Stephan Köhler, Lutz Ahrens och Karin Wiberg, kommer att ... Läs mer

VA-aktuellt

Bakteriernas roll i dricksvattnet kartläggs

Forskning Det har länge varit känt att biofilmen i ledningsnäten påverkar dricksvattenkvaliteten, främst positivt. Ny metodik ger forskare i teknisk mikrobiologi och teknisk vattenresurslära vid LTH i Lund, möjlighet att noggrant kartlägga bakteriernas funktion i hela dricksvattenkedjan. De första ... Läs mer

VA-aktuellt

Gamla biobäddar ger osäker rening

Cirka 14 procent av alla svenska jordbruk har en biobädd som kan förhindra att oavsiktligt spill från koncentrerade bekämpningsmedel läcker ut i yt- och grundvatten. Men de flesta biobäddarna byggdes på 1990-talet, och det är osäkert hur reningen fungerar i dem. Enligt ett pressmeddelande från JTI,  ... Läs mer

Cirkulation 8/13

Från branschen: "Ökad urlakning av organiskt kol en trolig orsak till brunifiering"

Brunifieringen ökar i svenska sjöar. I en avhandling vid Lunds universitet om orsaken till brunfärgning av två småländska sjöar argumenterar Petra Bragée övertygande om nyttan av att använda bottensediementsundersökningar för att analysera sjöars variationer under längre perioder. Det kan vara ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Vivab in i Dricks

Vivab (Vatten och miljö i väst AB) har tecknat ett samarbetsavtal med Dricks vid Chalmers, inom tillämpad dricksvattenforskning. Vivab kommer under 2013-2014 bidra med totalt 300 000 kronor till Dricks.Vivab vill samarbeta med Dricks inom följande delområden:Råvattenskydd: Grundvatten med fokus på ... Läs mer

VA-aktuellt

Metod för avloppsrening vinner juniorvattenpris

Stockholm Junior Water Prize för 2012 tilldelades igår tre ungdomar från Singapore. 18-åriga studenterna Luigi Marshall Cham, Jun Yong Nicholas Lim och Tian Ting Carrie-Anne Ng har forskat om hur lera kan användas för att ta bort och återanvända föroreningar från avloppsvatten.Det handlar om ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Kemikaliefri NOM-avskiljning

Nytt koncept för ”kemikaliefri” NOM-avskiljning inom vatten­-rening: Nanofiltration med modifierade hålrumsmembran, HFc (Hollow Fiber Colour).Inom “Nano4water”-klustret, en EU-finansierad koalition för FoU-projekt inom nanoteknologi för vattenrening, presenterades i slutet av april vid en ... Läs mer

Cirkulation 2/12

Hälsoeffekter av restpartiklar i dricksvatten

Nanotekniken är ett nytt område inom materialvetenskapen där många spännande lösningar inlemmas i den tekniska miljön med helt nya och okända material. Kommunal avloppsvattenrening är sällan utformad för att hantera de restpartiklar, emulsio­ner och organiskt material som nanotekniken ger upphov ... Läs mer

VA-aktuellt

Tånglake utmärkt som varningssignal

Den lilla fisken tånglaken ska få en viktig roll när det gäller att övervaka tillståndet i Östersjön. Tånglakens känslighet för miljögifter gör att den är lämplig som en indikator på tillståndet i havet. Forskningsresultat visar bland annat att det blivit vanligare att tånglaken drabbas av störningar i ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 5 >>