Sök

Visar sökresultat för: fett

Cirkulation 3/15

Kommunerna kan visst kräva fettvett

Från branschen I artikeln »Fettvett – en lönsam affär« i Cirkulation 2/15 hävdas bland annat att VA-huvudmannen inte kan ställa krav på installation av fettavskiljare och att »avfallsförvaltningen behöver agera för att för att ta hand om fettet innan det når avloppet«. Det problematiseras också att ... Läs mer

Cirkulation 2/15

Fettvett – en lönsam affär

Problemet med fett i avloppsvatten är i teorin både lätt och lönsamt att lösa. Och VA-branschen verkar enig om att fettet ska plockas bort direkt vid källan. Men det finns också traditioner och historia som stretar emot fettbekämpningen. ... Läs mer

Cirkulation 7/14

Etablissemangets ofelbarhetsdilemma

Från branschen Vår planet har stora miljöproblem – och vi vet att vi måste bygga en hållbar värld ­tillsammans, så snart som möjligt. Det roliga är att all teknik finns klar. Vi behöver bara skapa en snabbare utvärderingsprocess och skynda på implementeringen. Vi har idag ett ökande problem med fett i våra ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 6/14

Fettavskiljare i en annan form

Att komma tillrätta med fett i avloppet är ett gammalt bekymmer. Nytänkande med fettavskiljare som gränsar till minireningsverk med bakterier är något som har både tillskyndare och kritiker. ... Läs mer

Annons:
Paab 2020