Sök

Visar sökresultat för: enskilda avlopp

VA-aktuellt

Studerar läkemedelsutsläpp från enskilda avlopp

Vad har enskilda avlopp för miljöpåverkan när det gäller utsläpp av läkemedel och kemikalier? Svaret på den frågan söks i en utredning som görs i Södertälje kommun med start i höst. Projektet ska också ge ny kunskap om avskiljning av läkemedelsrester och kemikalier i en markbaserad enskild ... Läs mer

VA-aktuellt

Inventering av enskilda avlopp ska hjälpa Svartån

Lekebergs kommun i Sydnärke ska inventera 3 000 enskilda avlopp under de närmaste åren. Avloppen ligger inom Svartåns tillrinningsområde. En av anledningarna är den relativt dåliga vattenkvaliteten i Svartån, som bland annat är råvattentäkt för nedströms liggande Örebro.Enligt länsstyrelsens ... Läs mer

Cirkulation 2/11

Från branschen: "Få kommuner har tagit ett helhetsgrepp på VA-frågorna"

Kortsiktigt stuprörstänkande i VA-frågor är negativt för kommunernas fysiska planering och ­utveckling. Det medför också ökade kostnader jämfört med om man satsar på helhetstänkande och förvaltningsövergripande arbete. Det ökade intresset för dricksvattenskydd och VA-frågor som bland annat ... Läs mer

VA-aktuellt

Värmdö kan tvingas till vattentoaletter

Värmdö kommun har en tvist med en fastighetsägare som vill installera en enskild avloppsanläggning med vattentoalett och ett minireningsverk. Kommun och länsstyrelse har avslagit ansökan men nu har miljödomstolen gett tillstånd för anläggningen. Värmdö kommun har 20 000 enskilda avlopp i känslig ... Läs mer

VA-aktuellt

Gödsel från toan

Den första spridningen av växtnäring från renat toalettvatten ägde nyligen rum på en åker strax utanför Hölö, mellan Vagnhärad och Södertälje.Växtnäringen kommer från en test­anläggning där lokalt toalettvatten återvinns i ett lokalt, hållbart kretslopp. Vattnet omvandlas till näringsrikt gödsel ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
VA-aktuellt

Grävmaskinister på avloppsutbildning

Miljökontoret i Hudiksvall har satsat på kurs om avloppsteknik för grävmaskinister.Det är anläggningar för enskilda avlopp det handlar om. Miljöokontoret har hållt kurs om till exempel lagar för avloppsgrävning och hur man ska fotodokumentera en markbädd för att arbetet ska godkännas, skriver Hela ... Läs mer

VA-aktuellt

Avlopp ingen skitsak i Borås

Enskilda avlopp står i centrum när Miljökontoret, Gatukontoret och entreprenörer på lördag ockuperar Hötorget i Borås för en mässa. Det är starten för en kampanj om de miljöproblem som enskilda avlopp kan innebära.Naturvårdsverket och Sveriges kommuner driver en avloppskampanj under 2010 och 2011. Ett ... Läs mer

VA-aktuellt

Lokal mässa för enskilda avlopp

Ånge kommun arrangerar en avloppsmässa sista helgen i april. Detta som ett sätt att stimulera och hjälpa fastighetsägare i omvandlingsområden. På mässan kommer leverantörer, gräventreprenörer och konsulter att ha utställningar. Från Ånge kommun deltar tekniska förvaltningen samt bygg- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Brister i infiltrationer och markbäddar

Den dominerande typen av enskilda avlopp i Sverige - traditionella markbäddar och infiltrationer - tycks avskilja fosfor mycket sämre än man hittills har trott. Filterbäddsteknik med reaktiva material kräver å andra sidan mycket energi vid tillverkningen. Det visar ett forskningsprojekt som har ... Läs mer

VA-aktuellt

400 000 små avlopp behöver bytas

I nästa vecka presenterar Naturvårdsverket tillsynskampanjen –Små avlopp – ingen skitsak–. Målsättningen är att fler villa- och fritidshusägare ska bli medvetna om att de måste åtgärda sina dåliga små avlopp.Små avlopp som inte bytts eller åtgärdats på många år utgör ett ofta bortglömt miljöproblem. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
<< 1 ... 5 6 7 8 >>