Sök

Visar sökresultat för: enskilda avlopp

VA-aktuellt

Vallentuna kommun överklagar dom i VA-nämnden

Vallentuna kommun norr om Stockholm överklagar en dom från Statens VA-nämnd om utökat VA-verksamhetsområde. VA-nämnden har i en dom beslutat att Vallentuna kommun måste förse fastigheter i Garns-Ekskogen med kommunalt vatten och avlopp. Kommunstyrelsens teknik- och fastighetsutskott i Vallentuna ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt certifieringssystem för små avlopp

Nu kan hanteringen av avloppsfraktioner från små avloppsystem certifieras för användning i jordbruket.Toalettavfall innehåller näringsämnen som kan göra stor nytta i jordbruket. Sedan årskiftet finns ett nytt certifieringssystem för hur toalettavfall ska behandlas och hanteras så att det sedan kan ... Läs mer

VA-aktuellt

Unik anläggning

Regnet det bara öste ner när miljöminister Lena Ek invigde en unik anläggning i sörmländska Hölö 17 augusti. Ett hundratal inbjudna inklusive journalister från hela världen kunde se miljöministern klippa bandet utanför reningsanläggningen som omvandlar lokalt uppsamlat klosettvatten till näringsrik ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen tar helhetsgrepp runt enskilda avlopp

Regeringen arbetar just nu med frågan om enskilda avlopps miljöpåverkan.– Vi jobbar just nu med frågan om enskilda avlopp. Det finns många frågetecken runt det och vi ska försöka ta ett helhetsgrepp på den frågan under tidig höst, sa miljöminister Lena Ek när hon diskuterade Mälarens vattenkvalitet i ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsanläggningar kan läcka fosfor

Den fosfor som avskiljs i infiltrationsanläggningar och markbäddar kan börja läcka ut från anläggningen och så småningom hamna i sjöar och hav. Det visar forskning från JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik i UppsalaInfiltrationsanläggningar och markbäddar är de vanligaste ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
VA-aktuellt

Lena Ek inviger kretsloppsanläggning

Idag inviger miljöminister Lena Ek en ny kretsloppsanläggning i Hölö utanför Södertälje. Anläggningen omvandlar lokalt uppsamlat klosettvatten till gödsel.Anläggningen tar emot avloppsavfall från 500-700 slutna tankar från närområdet. Anläggningen har parallella system för att ureahygienisera ... Läs mer

VA-aktuellt

Långsam utbytestakt av små avlopp

Trosa kommun är bäst på ostkusten, när det gäller förnyelsetakten på enskilda avlopp. Det konstaterar "Aktionsgruppen Små Avlopp" som består av ett antal näringslivssammanslutningar inom VA-området.De har låtit undersöka 22 kommuner på ostkusten från norra Storstockholmsområdet ner till ... Läs mer

VA-aktuellt

JTI anlägger provningsplats för reningsverk

JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, satsar två miljoner kronor på att bygga en ny provplats för utvärdering av avloppsanläggningar. Provresultaten ska kunna användas vid typprovningar men även för forskningsprojekt.JTI utför sedan ett par år tillbaka provning av reningseffektiviteten ... Läs mer

VA-aktuellt

JTI kartlägger infiltrationsanläggningar

Vart tar fosforen vägen i gamla infiltrationsanläggningar? Den frågan ska JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, försöka svara på i ett forskningsprojekt.JTI har fått nästan en miljon kronor från Naturvårdsverket för att kartlägga fosforläckage i gamla infiltrationsanläggningar och ... Läs mer

VA-aktuellt

Uppvaktning av miljöministern om enskilda avlopp

Från konferensen Vatten, avlopp och kretslopp som hölls i Uppsala för en tid sedan har det nu gått ett öppet brev till miljöminister Andreas Carlgren (C) som uppmanar till handling när det gäller de enskilda avloppen. Bland annat vill man ha en nationell målbild och strategi för enskilda avlopp.Konferensen ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
<< 1 ... 4 5 6 8 8 >>