Sök

Visar sökresultat för: enskilda avlopp

Cirkulation 2/15

VA-projekt i känslig kulturmiljö

Över stock över sten. På annat sätt går det inte att beskriva det stora VA-projektet i Årsta Havsbad, där cirka 850 fastigheter i det gamla fritidshusområdet ska anslutas till VA-nätet samtidigt som hänsyn ska tas till både natur- och kulturvärden. En mycket stor del av arbetet handlar om information. ... Läs mer

Cirkulation 2/15

Klosettvatten hanteras lokalt i Strängnäs

I ett skolexempel på samverkan mellan forskning, näringsliv och kommun satsar Strängnäs kommun på ett projekt med gårdsbaserad klosettvattenhantering som ett alternativ till utbyggnad av det kommunala ledningsnätet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Falskt brev från miljöinspektör polisanmält

Enskilda avlopp Fastighetsägare i Gräsmyr, Nordmalings kommun fick på tisdagsmorgonen ett förfalskat brev rörande enskilt avlopp som uppgavs komma från kommunens miljöinspektörer. ... Läs mer

Cirkulation 1/15

Fin start för Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum för vatten är igång i Norrtälje. En viktig del är »Demotest ­Skärgården« med en fast utställning för små VA-lösningar och en öppen testanläggning för innovativa lösningar men här finns också universitetsutbildningar inom VA-området och en årlig konferens. Behov skapar idéer och ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljöteknikpris till biologiskt reningssystem

Enskilda avlopp South Sweden Cleantech Award 2014 har gått till miljöteknikföretaget Alnarp Cleanwater Technology AB som har utvecklat ett biologiskt och kretsloppsanpassat system för rening av avloppsvatten för enskilda avlopp kallat Act Natural. South Sweden Cleantech Award 2014 delades ut på ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

Umeva testar avvattning för enskilda avlopp

Enskilda avlopp. Som ett led i att minska verksamhetens miljöpåverkan kommer Umeva från 2015 börja arbeta med avvattnande teknik vid tömning av enskilda avlopp i Umeå kommun. ... Läs mer

Cirkulation 6/14

Dricks utvecklar riskverktyg

Riskanalys och riskhantering är centrala inslag i ­dricks­vattenforskningen på Chalmers i Göteborg. ­Forskarna tittar på hela vattenkedjan, från råvattentäkten till ­vattenkranen, och utvecklar riskverktyg som ska vara användbara för ­tekniker och ingenjörer inom dricks­vattenförsörjningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

System för enskilda avlopp renar läkemedelsrester

Läkemedelsrening för enskilda avlopp är förhållandesvis outforskat. Alnarp Cleanwater Technology har utvecklat ett biologiskt, kretsloppsbaserat system för rening av enskilda avlopp, Act Natural. Alnarp Cleanwater Technology AB har tillsammans med IVL Svenska Miljöinstitutet genomfört en ... Läs mer

Cirkulation 4/14

Regler saknas för LTA-installationer

Det saknas regler för installation av lättrycksavlopp, LTA. Slut­satsen blev uppenbar när Bohusläns VA-förening för ­tekniker träffades för att diskuterade arbetsmiljöfrågor. Cirkulation följer diskussionerna på det historiska Restads­områ­det, där det finns både spök­-sägner och bedårande ... Läs mer

VA-aktuellt

Projekt som utvecklar enskilda avlopp

JTI - Institutet för jordbruks- och miljöteknik får drygt en miljon kronor av Havs- och vattenmyndigheten (HaV) till två projekt tänkta att minska de övergödande utsläppen från Sveriges små avlopp.JTI ska i projekten dels jobba med riktlinjer för användning av bergkross i markbäddar, dels utveckla och ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
<< 1 2 3 4 5 6 ... 8 >>