Sök

Visar sökresultat för: enskilda avlopp

Cirkulation 7/15

En avloppsliga med många vinnare

Från branschen I Cirkulation 6/15 kunde man läsa om Aktionsgruppen små avlopps »ligatabell« över kommuners åtgärdande av små avlopp. I artikeln glömmer man bredden i miljö- och hälsoskyddet och fokuserar på en parameter, reduktion av fosfor. Vår uppfattning är att artikeln skjuter vid sidan av målet. För ... Läs mer

Cirkulation 6/15

Hur stort är miljöhotet från små avlopp?

Enskilda avlopp framhålls ofta som betydande källa till miljöbelastande utsläpp, framför allt av fosfor. Den totala kostnaden för förbättring av landets förmodade antal »bristfälliga« småavlopp kan även vid försiktig uppskattning beräknas till minst ett tiotal miljarder kronor om samtliga dessa ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksdagsfråga för enklare VA-lösningar

Enskilda avlopp Riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) vill att regeringen vidtar åtgärder för att lätta på tolkningarna av vad som är godkända små avlopp. Detta för att inte fastighetsägare ska tvingas till dyra anslutningsavgifter. ... Läs mer

VA-aktuellt

3,9 miljoner till enskilda avlopp

Enskilda avlopp Havs- och vattenmyndigheten, Hav, delar ut pengar till projekt som ska kunna minska utsläppen från små avlopp. ... Läs mer

VA-aktuellt

UVC knoppar av sitt första bolag

Utvecklingscentrum Vatteninfo Sverige AB bildas efter en avknoppning från Utvecklingscentrum för vatten (UVC), i Norrtälje. Bolaget ska driva utställningen Vattenexpo och portalen Vatteninfo.com. ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
Cirkulation 2/15

VA-projekt i känslig kulturmiljö

Över stock över sten. På annat sätt går det inte att beskriva det stora VA-projektet i Årsta Havsbad, där cirka 850 fastigheter i det gamla fritidshusområdet ska anslutas till VA-nätet samtidigt som hänsyn ska tas till både natur- och kulturvärden. En mycket stor del av arbetet handlar om information. ... Läs mer

Cirkulation 2/15

Klosettvatten hanteras lokalt i Strängnäs

I ett skolexempel på samverkan mellan forskning, näringsliv och kommun satsar Strängnäs kommun på ett projekt med gårdsbaserad klosettvattenhantering som ett alternativ till utbyggnad av det kommunala ledningsnätet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Falskt brev från miljöinspektör polisanmält

Enskilda avlopp Fastighetsägare i Gräsmyr, Nordmalings kommun fick på tisdagsmorgonen ett förfalskat brev rörande enskilt avlopp som uppgavs komma från kommunens miljöinspektörer. ... Läs mer

Cirkulation 1/15

Fin start för Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum för vatten är igång i Norrtälje. En viktig del är »Demotest ­Skärgården« med en fast utställning för små VA-lösningar och en öppen testanläggning för innovativa lösningar men här finns också universitetsutbildningar inom VA-området och en årlig konferens. Behov skapar idéer och ... Läs mer

VA-aktuellt

Miljöteknikpris till biologiskt reningssystem

Enskilda avlopp South Sweden Cleantech Award 2014 har gått till miljöteknikföretaget Alnarp Cleanwater Technology AB som har utvecklat ett biologiskt och kretsloppsanpassat system för rening av avloppsvatten för enskilda avlopp kallat Act Natural. South Sweden Cleantech Award 2014 delades ut på ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 4 5 ... 8 >>