Sök

Visar sökresultat för: enskilda avlopp

VA-aktuellt

Utveckling för enskilda avlopp får 2,9 miljoner

Enskilda avlopp Havs- och vattenmyndigheten, Hav, delar ut 2,9 miljoner kronor till projekt med möjligheten att minska utsläpp från små avlopp. Allt i från kvalitetsksäkring av kross och grus för filtermaterial till utveckling av skärgårdstoaletter får bidrag. ... Läs mer

Cirkulation 2/17

Stärkt grepp av myndigheterna inom VA

Enskilda avlopp PUBLICERAD 170315. Myndigheterna stärker greppet om några av de mer undanskymda VA-områdena. Såväl inom små avlopp som dagvatten ökar myndigheternas engagemang. Mest märks det inom små avlopp där ett nytt regelverk ska beslutas under året. Små avlopp, dagvatten och VA-planering. Det är ... Läs mer

VA-aktuellt

Tofsö tillåts ha källsorterad toalettlösning

Konflikten löst Äntligen får Tofsö fritidsområde i Trosa en kretsloppsanpassad VA-lösning. Källsorterat toalettavlopp installeras i fastigheterna. Efter cirka fem års diskussioner har det nu tagits fram en kretsloppsanpassad VA-lösning för cirka 180 fastigheter inom Tofsö fritidsområde, Trosa ... Läs mer

Cirkulation 8/16

Enskilda avlopp måste bedömas lika

Cirkulation frågar Minireningsverk är en förhållandevis ny företeelse i vattenvården. Ett problem är att de bedöms olika i olika kommuner. Det menar Carl-Johan Larm, MRV. Vad är MRV? – MRV är en branschorganisation för företag som arbetar på den svenska marknaden med prefabricerade enskilda avlopp. Det ... Läs mer

VA-aktuellt

Små avlopp ska få noggrannare kontroll

Små avlopp Havs- och vattenmyndigheten. Hav, vill anpassa reglerna för små avlopp bättre till de lokala förutsättningarna. Hårdare krav på fosforutsläpp i känsliga områden och sänkta krav i mindre känsliga områden. Samtidigt ska reglerna bli tydligare och mindre splittrat. ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
Cirkulation 3/16

"Otydlig artikel om minireningsverk"

Från branschen I Cirkulation 1/16 kunde vi läsa om »Minireningsverk – hur bra fungerar de?« med inledningen »Undersökningar visar att det är si och så med funktionen hos minireningsverk och fosforfällor för rening av små avlopp«. Artikeln brister i såväl fakta som slutsatser, samtidigt som den utelämnar ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Minireningsverk – hur bra fungerar de?

Undersökningar visar att det är si och så med funktionen hos minireningsverk och fosforfällor för rening av små avlopp. I Sverige finns det uppskattningsvis drygt 12 000 minireningsverk och ungefär lika många markbäddar med efterföljande fosforfälla för rening av avloppsvatten från små avlopp. ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Källsorterat avlopp utan kretslopp

Kretsloppskrav på avlopp har svårt att få genomslag hos rättsinstanserna. Trots krav i lagstiftningen på resurshushållning förefaller den delen ha hamnat i skymundan. Frågor om avloppsrening/avloppshantering i Sverige regleras huvudsakligen av Miljöbalken och Lag om allmänna vattentjänster (LAV). ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Rekordstort intresse för konferensen VAK

Cirkulation frågar Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, VAK, hålls 10 – 11 mars i Karlstad. Projektledare Astrid Grinell berättar att intresset har varit rekordstort. Det är sjätte gången som VAK arrangeras av VA-guiden, även om konferensen har anor betydligt längre tillbaka i tiden. Temat för årets ... Läs mer

Cirkulation 7/15

Kommunen och boende i kläm av regelverk för VA

Boende inom Tofsö fritidsområde i Trosa kommun vill ordna mönsteranläggning för kretsloppsanpassad avloppshantering. Ambitionen och möjligheterna gillas av såväl kommunens miljöförvaltning som VA-ansvariga. Krav från länsstyrelsen på allmän VA-anläggning upplevs dock som hinder. De boende i ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 3 4 ... 8 >>