Sök

Visar sökresultat för: enskilda avlopp

Cirkulation 3/17

Källsorterande system möjlighet

Cirkulation frågar Professor Petter Jenssen vid Norges miljö och biovetenskapliga universitet, NMBU, fick årets Avlopp och kretsloppspris under konferensen VAK 2017. Petter Jenssen har jobbat med avloppsfrågor och kretsloppslösningar sedan 1970-talet. Källsorterande toalettavloppssystem med ... Läs mer

VA-aktuellt

Utveckling för enskilda avlopp får 2,9 miljoner

Enskilda avlopp Havs- och vattenmyndigheten, Hav, delar ut 2,9 miljoner kronor till projekt med möjligheten att minska utsläpp från små avlopp. Allt i från kvalitetsksäkring av kross och grus för filtermaterial till utveckling av skärgårdstoaletter får bidrag. ... Läs mer

Cirkulation 2/17

Stärkt grepp av myndigheterna inom VA

Myndigheterna stärker greppet om några av de mer undanskymda VA-områdena. Såväl inom små avlopp som dagvatten ökar myndigheternas engagemang. Mest märks det inom små avlopp där ett nytt regelverk ska beslutas under året. Små avlopp, dagvatten och VA-planering. Det är ämnena för Vatten Avlopp Kretslopp, ... Läs mer

VA-aktuellt

Tofsö tillåts ha källsorterad toalettlösning

Konflikten löst Äntligen får Tofsö fritidsområde i Trosa en kretsloppsanpassad VA-lösning. Källsorterat toalettavlopp installeras i fastigheterna. Efter cirka fem års diskussioner har det nu tagits fram en kretsloppsanpassad VA-lösning för cirka 180 fastigheter inom Tofsö fritidsområde, Trosa ... Läs mer

Cirkulation 8/16

Enskilda avlopp måste bedömas lika

Cirkulation frågar Minireningsverk är en förhållandevis ny företeelse i vattenvården. Ett problem är att de bedöms olika i olika kommuner. Det menar Carl-Johan Larm, MRV. Vad är MRV? – MRV är en branschorganisation för företag som arbetar på den svenska marknaden med prefabricerade enskilda avlopp. Det ... Läs mer

Annons:
VegTech
VA-aktuellt

Små avlopp ska få noggrannare kontroll

Små avlopp Havs- och vattenmyndigheten. Hav, vill anpassa reglerna för små avlopp bättre till de lokala förutsättningarna. Hårdare krav på fosforutsläpp i känsliga områden och sänkta krav i mindre känsliga områden. Samtidigt ska reglerna bli tydligare och mindre splittrat. ... Läs mer

Cirkulation 3/16

"Otydlig artikel om minireningsverk"

Från branschen I Cirkulation 1/16 kunde vi läsa om »Minireningsverk – hur bra fungerar de?« med inledningen »Undersökningar visar att det är si och så med funktionen hos minireningsverk och fosforfällor för rening av små avlopp«. Artikeln brister i såväl fakta som slutsatser, samtidigt som den utelämnar ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Minireningsverk – hur bra fungerar de?

Undersökningar visar att det är si och så med funktionen hos minireningsverk och fosforfällor för rening av små avlopp. I Sverige finns det uppskattningsvis drygt 12 000 minireningsverk och ungefär lika många markbäddar med efterföljande fosforfälla för rening av avloppsvatten från små avlopp. ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Källsorterat avlopp utan kretslopp

Kretsloppskrav på avlopp har svårt att få genomslag hos rättsinstanserna. Trots krav i lagstiftningen på resurshushållning förefaller den delen ha hamnat i skymundan. Frågor om avloppsrening/avloppshantering i Sverige regleras huvudsakligen av Miljöbalken och Lag om allmänna vattentjänster (LAV). ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Rekordstort intresse för konferensen VAK

Cirkulation frågar Konferensen Vatten Avlopp Kretslopp, VAK, hålls 10 – 11 mars i Karlstad. Projektledare Astrid Grinell berättar att intresset har varit rekordstort. Det är sjätte gången som VAK arrangeras av VA-guiden, även om konferensen har anor betydligt längre tillbaka i tiden. Temat för årets ... Läs mer

Annons:
Wateraid 2017
<< 1 2 3 ... 7 >>