Sök

Visar sökresultat för: energi

Cirkulation 3/17

Ångturbin tar hand om gasöverskottet

Istället för att fackla bort gas när produktionen av fordonsgas inte tar allt används gasen nu för att driva en ångturbin vid Slottshagens reningsverk i Norrköping. Projektledare Roger Allen och driftchef Magnus Eliasson är rättframma med ångturbinsinstallationen vid Slottshagens reningsverk. Det ... Läs mer

Cirkulation 2/17

Förbränning av avloppsslam på gång

Runt om i Sverige pågår teknikutveckling för att kunna bränna slam effektivt samtidigt som fosfor utvinns. Trycket kan nu öka ytterligare efter att den tyska regeringen föreslagit ett krav på återvinning av fosfor ur avloppsslam. Intresset för torkning och förbränning av avloppsslam ökar hos de svenska ... Läs mer

Cirkulation 1/17

Avloppet renas "på köpet"

I Danmark förverkligas nu möjligheten att kalla ett avloppsreningsverk för produktionsanläggning istället. Egå reningsverk i norra Aarhus, mitt på den danska halvön Jylland, ska med ny och unik teknik producera fosfor, samt överskott av ­värmeenergi och el. På köpet blir avloppsvattnet renat. ... Läs mer

VA-aktuellt

Energieffektiva VA-verk uppmärksammas

Svenskt Vatten höll igår ett avslutande seminarium för organisationens stora energiprojekt som pågått sedan 2005. Arbetet i projektet har gått ut på att den svenska VA-branschen skall bli mera energieffektiv genom att minska sin elanvändning samt att öka den energiproduktion som sker vid ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny algodling invigd i Umeå

Igår invigdes den nya pilotanläggningen för algodling på Umeå Energis anläggning Dåva. Den anläggning som invigdes av Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven är Sveriges största i sitt slag, och ersätter den mindre testanläggning som Umeå Energi kört tidigare, i samarbete med Umeva och ... Läs mer

Annons:
Nordkalk
VA-aktuellt

Avloppsvatten blir bilbränsle

Audi utvecklar ett nytt bränsle baserat på avloppsvatten. Bränslet ska kunna användas i vanliga bilar efter bara små justeringar.Audi arbetar tillsammans med bränsleexpertföretaget Joule för att producera det de kallar e-ethanol och e-diesel. Bränslet skapas genom att stimulera mikroorganismer att ... Läs mer

Cirkulation 5/12

Alger i avloppsvatten – renar och gör nytta

Mikroalger som odlas i avloppsvatten och rökgaser kan snabbt producera stora mängder biomassa och reducera både kväve och fosfor i avloppsvattnet med upp till 90 procent. Dessutom tar algerna upp koldioxid från rökgaserna och tungmetaller ur vattnet.SLU-Umeå Energis unika algprojekt har pågått i fem år. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny teknik för energiproduktion vid reningsverk

Forskare vid Oregon State University (OSU), USA, har fått ett genombrott när det gäller effektiviteten hos mikrobiologiska bränsleceller som kan producera elektricitet direkt från avloppsvatten, enligt uppgifter från universitetet.Detta skulle göra det möjligt att framtida reningsverk skulle ... Läs mer

VA-aktuellt

Årets solcellsanläggning finns på Klagshamns reningsverk

PUBLICERAT 2012-06-14VA Syds solcellsanläggning på Klagshamns avloppsreningsverk utsågs till Årets solcellanläggning i Skåne, den 12 juni.?Skåne Solar Award belönar de anläggningar som genom sitt koncept och sin gestaltning särskilt bidragit till att öka intresset för solenergi och som även har en ... Läs mer

VA-aktuellt

Algodling växer

Projektet där Umeå Energi odlar alger i avloppsvatten växer. –¨På Dåvaområdet utanför Umeå byggs just nu fyra nya algbassänger.– Vi bygger en algpilot som blir unik i sitt slag. Målsättningen är att optimera anläggningen för att i slutändan kunna producera biodiesel, säger Henrik Bristav, miljöchef på ... Läs mer

Annons:
Paab
<< 1 3 3 >>