Sök

Visar sökresultat för: energi

Cirkulation 7/18

Wiens reningsverk självförsörjande på el

Från branschen För att bidra till en minskad klimatpåverkan kan reningsverk för biologisk närsalt­avskiljning göras självförsörjande på elenergi genom rätt processval. Ett exempel är avloppsreningsverket i Wien, som från och med år 2020 kommer att kunna producera omkring 20 procent mer elenergi än ... Läs mer

Cirkulation 8/17

Fjärrvärme utvinns ur avloppsvatten

I stället för att pumpa det renade avloppsvattnet direkt ut i Öresund återanvänds det till fjärrvärme i Malmö – och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Med hjälp av värmepumpar utnyttjas spillvärmen i avloppsvattnet vilket gör att energin inte längre rinner ut i havet. Att stenkast från Sysavs ... Läs mer

Cirkulation 5/17

Klippan "grillar" slammet för att få mera gas

Vid Klippans avloppsreningsverk »beskjuts« slamcellerna med starka elstötar så att mera av innehållet ska kunna rötas till metangas. Under några år har flera förändringar och tester gjorts i slamprocessen vid verket, med nyttiga erfarenheter som följd. Den lilla bruksorten Klippan i nordvästra Skåne ... Läs mer

VA-aktuellt

Solceller igång vid Höganäs reningsverk

Energi Under sommaren har Höganäs kommun installerat solceller vid det centrala reningsverket. Den 11 augusti är första dagen då anläggningen är i full drift. ... Läs mer

Cirkulation 3/17

Ångturbin tar hand om gasöverskottet

Istället för att fackla bort gas när produktionen av fordonsgas inte tar allt används gasen nu för att driva en ångturbin vid Slottshagens reningsverk i Norrköping. Projektledare Roger Allen och driftchef Magnus Eliasson är rättframma med ångturbinsinstallationen vid Slottshagens reningsverk. Det ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
Cirkulation 2/17

Förbränning av avloppsslam på gång

Runt om i Sverige pågår teknikutveckling för att kunna bränna slam effektivt samtidigt som fosfor utvinns. Trycket kan nu öka ytterligare efter att den tyska regeringen föreslagit ett krav på återvinning av fosfor ur avloppsslam. Intresset för torkning och förbränning av avloppsslam ökar hos de svenska ... Läs mer

Cirkulation 1/17

Avloppet renas "på köpet"

I Danmark förverkligas nu möjligheten att kalla ett avloppsreningsverk för produktionsanläggning istället. Egå reningsverk i norra Aarhus, mitt på den danska halvön Jylland, ska med ny och unik teknik producera fosfor, samt överskott av ­värmeenergi och el. På köpet blir avloppsvattnet renat. ... Läs mer

VA-aktuellt

Energieffektiva VA-verk uppmärksammas

Svenskt Vatten höll igår ett avslutande seminarium för organisationens stora energiprojekt som pågått sedan 2005. Arbetet i projektet har gått ut på att den svenska VA-branschen skall bli mera energieffektiv genom att minska sin elanvändning samt att öka den energiproduktion som sker vid ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny algodling invigd i Umeå

Igår invigdes den nya pilotanläggningen för algodling på Umeå Energis anläggning Dåva. Den anläggning som invigdes av Socialdemokraternas partiordförande Stefan Löfven är Sveriges största i sitt slag, och ersätter den mindre testanläggning som Umeå Energi kört tidigare, i samarbete med Umeva och ... Läs mer

VA-aktuellt

Avloppsvatten blir bilbränsle

Audi utvecklar ett nytt bränsle baserat på avloppsvatten. Bränslet ska kunna användas i vanliga bilar efter bara små justeringar.Audi arbetar tillsammans med bränsleexpertföretaget Joule för att producera det de kallar e-ethanol och e-diesel. Bränslet skapas genom att stimulera mikroorganismer att ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
<< 1 2 3 >>