Sök

Visar sökresultat för: dricksvatten

VA-aktuellt

Krisen över i Karlstad

I Karlstad och Hammarö är dricksvattnet säkert igen efter helgens allvarliga vattenläcka. Analysresultaten från de senaste dagarnas provtagningar visar att vattnet har tillräckligt bra kvalitet.– Efter lördagens och söndagens provtagningar har vi tillsammans med miljöförvaltningarna i Karlstad ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattnet osäkert i Karlstad under flera dagar

I lördags drabbades Karlstad och Hammarö av stora vattenproblem sedan huvudledningen från Sörmons vattenverk sprungit läck. Vattnet kom tillbaka till invånarna efter ett halvt dygn men de flesta måste koka vattnet innan användning.Det var vid tretiden natten till lördagen som den stora läckan ... Läs mer

VA-aktuellt

Norsk vann startar nätverk för UV

Den norska branschorganisationen för VA, Norsk Vann, startar ett särskilt erfarenhetsnätverk för UV i vattenbehandling. Målet med nätverket är att hämta in och förmedla erfarenheter från drift av UV-anläggningar, samtidigt som en UV-mötesplats skapas för aktörer i den norska VA-branschen.Resultatet ... Läs mer

VA-aktuellt

Amerikansk folkhälsokämpe får Stockholm Water Prize 2010

Dr Rita Colwell, framstående professor vid University of Maryland och Bloomberg School of Public Health vid John Hopkins University i USA, tilldelas 2010 års Stockholm Water Prize. Hennes banbrytande forskning om förebyggandet av vattenburna infektionssjukdomar har hjälpt till att skydda miljoner ... Läs mer

VA-aktuellt

Avsaltning i Israel

Ett av världens största vattenverk med RO-teknik för avsaltat havsvatten har tagits i drift i Israel. Anläggningen i Hadera kommer att kunna producera 127 miljoner kubikmeter dricks­­vatten per år.Klimatförändringarna har lett till att hela östra Medelhavsområdet blivit torrare. Vattennivån i ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
VA-aktuellt

Frön från Moringaträdet kan rena vatten

Behovet av alternativa, billiga reningsmetoder för dricksvatten är stort i många länder. I samarbete med University of Botswana publicerar forskare från Uppsala universitet nu en studie som visar hur extrakt från fröna på trädet Moringa oleifera kan rena vatten. Studien publiceras i tidskriften ... Läs mer

VA-aktuellt

Tungmetaller i skånskt grundvatten

Mer än vart fjärde grundvattenmagasin i Skåne innehåller för höga halter av tungmetaller och andra föroreningar, uppger Helsingborgs Dagblad. Skånes Länsstyrelse har undersökt grundvattenmagasinen men därifrån säger man att resultaten ska tolkas försiktigt. Det finns inget i Länsstyrelsens rapport ... Läs mer

VA-aktuellt

Inget mer flaskvatten i Östersunds kommun

På tisdagen tog kommunfullmäktige i Östersund beslutet att drastiskt sänka inköpen av vatten på flaska. Detta med hänvisning till miljöskäl och att man har ett eget utmärkt kranvatten.Mer om beslutet kan du läsa här. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Flaskvatten förbjuds i Östersund?

Kommunfullmäktige i Östersund kan komma att få ta ställning till ett förslag om förbud för flaskvatten i kommunens verksamheter. Det är ursprungligen ett medborgarförslag som via en utredning som stödjer förbudsförslaget, nu läggs fram till politikerna av kommundirektören.Det enda undantag som ... Läs mer

VA-aktuellt

Nationellt nödvattenlager fungerade bra

När Helsingborg drabbades av en svår läcka på dricksvattennätet i förra veckan så kom det nationella nödvattenlagret i Stehag väl till pass.De ansvariga begärde hjälp från den nationella katastrofgruppen Vaka och från lagret i Stehag leverades vattentankar som ställdes ut på ett tiotal ställen. (EW) ... Läs mer

Annons:
Paab 2019