Sök

Visar sökresultat för: dricksvatten

VA-aktuellt

Trelleborgs dricksvatten godkänt

Vattenprover Trelleborgs kommun tar nu bort den kokningsrekommendation av dricksvattnet som infördes i måndags, den 25 oktober. Detta efter att ha fått två godkända vattenprover. De har inte hittat någon orsak till varför prover visat på bakterier under måndagen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Klimatanpassa vattenförsörjningen nu

Klimat Livsmedelsverkets handbok för klimatanpassad dricksvattenförsörjning har kompletterats med en digital utbildning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenmyndigheterna får utökat ansvar

Dricksvattenutredningen Dricksvattenutredningen "En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet" har presenterats. Den föreslår hur det reviderade dricksvattendirektivet från 2020 ska införas i svensk lag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Snart byggstart i Hindås

Nybygge Inom några månader är det byggstart för Härrydas nya vattenverk i Hindås. En del av en storsatsning på vattenförsörjningen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Avsaltning kompletterar vattenverk

Membran Det kommunala bevattningsförbudet i Grisslehamn, Norrtälje kommun, har tagits bort efter att ett mobilt avsaltningsverk för dricksvattenproduktion har installerats. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 6/21

NSVA utökar sin provtagning

Bekämpningsmedel i låga halter hittas regelbundet i dricksvattenbrunnar men för det krävs en utökad provtagning. De rester av bekämpningsmedel i dricksvattenbrunnar som hittats hos NSVA i nordvästra Skåne har bromsat projekten med förnyelse av vattenproduktionen. ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Luktakrobaten Bruno hittar läckan

Det här är Bruno. Han ska hitta läckor i dricksvattennätet på Tjörn där 40 procent är odebiterat vatten. Det känsliga luktsinnet kan skilja vanligt vatten i naturen från dricksvatten genom luktämnen som tränger upp genom marken. Vi testar Bruno och han gör inga misstag. Tänk dig att du andas som vanligt och då ... Läs mer

Cirkulation 5/21

En ny strategi för kemiska föroreningar

Från branschen Hälso- och miljöfarliga kemiska föroreningar utgör ett allt större problem för såväl avloppsreningsverk som dricksvattenproducenter. Vår mycket begränsade kunskap om vilka ämnen som utgör de största riskerna för miljön och för människors hälsa, i kombination med det nästintill ... Läs mer

VA-aktuellt

Gävles VA-försörjning klarar översvämningen

Gävle I Gävle med omnejd och även i Dalarna samt nordvästra Skåne har det kommit extrema vattenmängder under natten. VA-verksamheten i Gävle har klarat regnmängderna förhållandevis väl ... Läs mer

VA-aktuellt

Italienska arsenikproblem till EU-domstolen

Italien För sju år sedan fick Italien i uppgift av EU att få bort de höga arsenikhalterna från dricksvattnet i flera kommuner. Eftersom några av dem fortfarande har problemet tar nu EU-kommissionen Italien till domstol. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 89 >>