Sök

Visar sökresultat för: dagvatten

VA-aktuellt

Dags för direktiv

Den 26 november införs EU:s översvämningsdirektivet i svensk lagstiftning. Tanken är att arbetet med översvämningsdirektivet och vattendirektivet ska samordnas.Bakgrunden är de stora översvämningar som drabbat Europa under 2000-talet. Medlemsländernas tidigare arbete med översvämningar ska nu ... Läs mer

VA-aktuellt

Bräddning viktig källa till övergödning

Den sammanlagda bräddningen av orenat avlopp år 2006 i Sverige var 30 miljoner kubikmeter. Det enligt en rapport från länsstyrelsen i Gävle som beräknat bräddningen för hela Sverige år 2006 och för Gävleborgs län 3003 – 2007.Läckage från ledningsnätet och överbelastade reningsverk beräknas släppa ut 220 – ... Läs mer

VA-aktuellt

Färgningsförsök i Umeå

Umeå kommun låter WSP genomföra ett färgningsförsök i Nydalasjön. Anledningen är att undersöka hur dagvattnet från Mariehem sprider sig i sjön. Färgningsförsöket inleddes under måndagen och avslutas idag tisdag. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

NSVA bygger dagvattenmagasin

NSVA bygger dagvattenmagasin vid Väla köpcentrum. Området har på senare år översvämmats vid flera tillfällen vid kraftiga regn. Köpcentret expanderar nu och då vill NSVA fördubbla kapaciteten för vattenavrinningen med dubbla ledningsystem till två nya dagvattenmagasin. Dessutom fördubblas ... Läs mer

VA-aktuellt

Grundvattnet stiger i Höganäs

Under den senaste 20-årsperioden har grundvattennivån i Höganäs stigit med en och en halv meter. På sikt kan det leda till problem vid till exempel nyexploatering, då dagvattensystemet blir hårt belastat av dräneringsvatten. Anledningar till höjningen kan vara det ökade antalet borrningar för ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Dagvattendammar i Tierp

Tierps kommun vill bygga dammar och ta hjälp av våtmarken vid Tämnareån för att rena dagvatten. Idag mynnar en dagvattenkulvert i Tämnareåns översvämningsområde och vidare 250 meter i en kanal till ån. Nu vill Tierps kommun bygga tre dammar med vegetation emellan. En damm med oljeavskiljare, en för ... Läs mer

VA-aktuellt

Underhållsbehov

Dagvattenanläggningar behöver under­hållas för att de ska fungera på rätt sätt, det är en av slutsatserna i Kristin Karlsson doktorsavhandling –Characteri­sation of Pollutants in Stormwater Treatment Facilities–, som hon lade fram vid Luleå tekniska universitet den 11 september.Karlsson har ... Läs mer

VA-aktuellt

Invallning i Sydskåne

Vid Falsterbonäset i Vellinge kommun börjar snart byggandet av åtgärder för att skydda södra Skåne mot översvämningar i framtiden. Olika lösningar gör att vallar inte behövs längs hela kuststräckan. Gator till Skanörs vångar kan göras på tvåmetersnivå, mot Öresundssidan utgör den gamla banvallen ett ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Boston – USA:s smutsigaste hamn som blev en "miljödiamant"

Boston i USA har under senare år arbetat hårt med dagvattenhantering. Även om de tekniska lösningarna inte är revolutionerande så är ­dimensionerna i storlek XXL i en stad som med omgivningar räknar nästan fyra miljoner invånare.Vattnet var alltför ofta det allra sista som förra seklets stads- och ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Bräddvattenreningen fungerar utmärkt

Det särskilda reningsverk som sköter bräddvattenreningen i Karlskoga fungerar bra och driftchef Tomas Nermark är nöjd med satsningen. En av fördelarna är att huvudreningsverket får en mycket jämnare tillströmning av avlopp.Vid årskiftet 2007/08 invigdes äntligen bräddavattenreningen i Karl­skoga, ... Läs mer

Annons:
Paab 2022