Sök

Visar sökresultat för: dagvatten

VA-aktuellt

Nacka testar dagvattenfilter

Nacka kommun har under en längre tid arbetat med planer för dagvattenrening i Kyrkviken i Järlasjön. Efter en politisk debatt och protestester från boende väljer kommunen att arbeta med dagvattenfilter i dagvattenbrunnar istället för en tidigare planerad skärmbassäng, en reningsanläggning av så kallad ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny skyddsvall i Kristianstad påbörjad

I slutet av januari påbörjade Skanska arbetet med en ny skyddsvall för Kristianstad. En 550 meter lång vall för att skydda Kristianstads stadskärna mot översvämingar i Helge å ska stå klar 2013 tillsammans med en platsgjuten pumpstation som kommer att byggas för att säkerställa hanteringen av dagvatten vid ... Läs mer

VA-aktuellt

Fortsatt oroligt i sydöstra Sverige

Flera kommuner i Blekinge och Småland har fortsatta problem med stora vattenmängder men i går eftermiddag började läget att stabiliseras något. I Nybro hänvisar man människor i ett par områden med enskild brunn till kommunala tappställen då man befarar risk för otjänligt vatten i brunnarna.I Torsås har ... Läs mer

VA-aktuellt

Stora vattenproblem i sydöstra Sverige

De sydöstra delarna av Sverige har drabbats av riktigt stora nederbördsmängder under de senaste dygnen. Ännu finns inga officiella siffror men det ligger någonstans mellan 30 – 70 millimeter per dygn.Flera kommuner har stora problem med överfulla ledningsnät. Från Oskarshamn rapporteras att samtliga ... Läs mer

VA-aktuellt

Torsby bygger om dagvattensystemet efter skyfall

I mitten av augusti drabbades Torsby kommun av kraftigt regn med översvämningar som följd. Tekniska förvaltningen i Torsby får nu ett extra anslag på sju miljoner kronor för att åtgärda underdimensionerade och felbyggda delar av dagvattensystemet. (EW) ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
VA-aktuellt

Våtmark för dagvatten

I Skurups kommun ska en 1,1 hektar stor våtmark anläggas vid ett industriområde. Idag är området kraftigt igenväxt och våtmarksliknande men utan synligt vatten. Den nya våtmarken ska ta hand om dagvatten från närliggande områden samtidigt som det ska bli ett rekreationsområde för invånarna, skriver ... Läs mer

VA-aktuellt

Begränsade skador i Säffle trots intensivt regn

Under lördagen föll det på sina ställen i Säffle kommun 100 mm regn på endast 12 timmar. De enorma vattenmängderna förorsakade stora skador på gator och vägar samt i ett 40-tal hushåll inom Säffle kommun. På den positiva sidan var det endast ett tiotal av dessa som även drabbades vid förra översvämning.- Det ... Läs mer

VA-aktuellt

Trelleborg synar skadorna

Idag på morgonen började personal på Trelleborgs kommun det stora arbetet med att sammanställa alla skador som drabbat fastighetsägare och infrastruktur efter de stora regn som medfört ordentliga översvämningar de senaste dagarna.VA-avdelningen erbjuder hembesök till alla fastighetsägare som vill ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvattenfilter till Norra Djurgårdsstaden

Miljöteknikbolaget FlexiClean AB har gjort sin första leverans och installation av dagvattenfilter till Stockholms nya miljöstadsdel, Norra Djurgårdsstaden.Hans Söderström, ansvarig för vattenarbete på Trafikkontoret i Stockholm:-Stockholm är ju Europeisk miljöhuvudstad i år och att testa och ... Läs mer

Cirkulation 4/10

London renoverar sitt gamla avloppssystem

I London pågår arbetet med att ersätta metropolens föråldrade avloppssystem. Det enorma ­tunnelprojektet är det största i landet sedan den legendariska ingenjören Joseph Bazalgette för 150 år sedan byggde det nuvarande systemet för att rena Themsen.En snabbt svällande befolkning och ett föränderligt ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020