Sök

Visar sökresultat för: dagvatten

VA-aktuellt

Godecke-Tobias Blecken får första Peter Stahre-priset

I morgon delas det första Peter Stahre-stipendiet ut på Svenskt Vattens årsmöte i Norrköping. Priset tilldelas Godecke-Tobias Bleckens vid Luleå Tekniska Universitet för hans arbete Biofiltrering av Dagvatten – Rain Gardens.I ett biofilter för dagvatten (–rain garden–) kombineras fördröjning och ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvattendammar kan användas mot prioriterade ämnen

Dagvattendammar kan användas i förebyggande syfte och förhindra att prioriterade ämnen transporteras till nedströms liggande recipienter. Det visar studien "Förekomst och rening av prioriterade ämnen, metaller samt vissa övriga ämnen i dagvatten" från Svenskt Vatten Utveckling.Det är EUs ... Läs mer

Cirkulation 3/10

Cirkulation frågar: "Små lösningar som måste till när det blir mer förtätning"

Ulf Thysell är avdelningschef för ­ledningsnätet på VA Syd i Malmö och Lund. Ulf har infört begreppet mikrodagvatten­hantering i VA Syds arbete.I Malmö har man en tradition av att ständigt förnya och förbättra arbetet med dagvattenhantering. Med mikrodagvattenhantering vill Ulf Thysell bland annat öka ... Läs mer

VA-aktuellt

Alliansen i Eskilstuna har rent vatten som vallöfte

De borgerliga alliansen i Eskilstuna vill satsa 25 miljoner kronor för att få bättre vattenkvalitet i Eskilstunaån. Det tillkännagav partierna vid en presskonferens idag.– Ån är Eskilstunas livsnerv och därför är det så viktigt att dagvattnet blir renat, säger alliansens företrädare, skriver ... Läs mer

VA-aktuellt

Varningssystem

Efter höstens svåra översvämningar i engelska Cumbria väcks åter debatten om hur klimatförändringarna ska hanteras. Framöver kommer det i Storbritanninen att läggas mer resurser på tidiga varningar så att folk kan ta ett större eget ansvar.– Strategin att försöka hålla borta vattnet överallt kommer inte ... Läs mer

Annons:
Xylem 2019
VA-aktuellt

Vårfloden lugn än så länge

Den vårflod som i södra Sverige befaras bli ovanligt kraftig har ännu inte kommit igång. Länsstyrelser, kommuner och andra berörda har god beredskap och följer läget. Det konstaterar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i en rapport.I Götaland, förutom södra Skåne samt i östra Svealand ... Läs mer

VA-aktuellt

Dagvatten blir fågelvatten i Uppsala

Uppsala vatten och avfall bygger en ny dagvattendamm i Kungsängen. En utökad industriell verksamhet i området har skapat behov av förstärkning inom omhändertagandet av dagvatten. Den nya dagvattendammen rymmer 8 000 kubikmeter vatten och utformas delvis även med tanke på fågelliv och funktionen som ... Läs mer

VA-aktuellt

Tjärn som dagvattenmagasin

En park med tjärn anläggs i stadsdelen Tavleliden i Umeå. Den så kallade Sagotjärnen blir cirka 10 000 kvadratmeter stor. Den ska öka trivseln i bostadsområdet men också fungera som fördröjningsmagasin för dagvatten.– Tjärnen blir cirka 70 meter i diameter. Botten förses med en tätkärna. Tjärnen ska vara ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny sluss mot översvämning

I Karlstad utreds frågan om åtgärder för att förhindra översvämningar i centrala Karlstad. Planprogrammet för ett nytt bostadsområde väckte häromåret skarp kritik för att det tog alldeles för liten hänsyn till översvämningsrisker.Nu har man gjort en fördjupad översvämningsstudie där invallningar ... Läs mer

VA-aktuellt

Översvämningsskydd för Arvika

Arvika kommun arbetar vidare med att skapa ett permanent översvämningsskydd för staden. En av de första aktiviteterna består av att upprätta en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som utgör del i den tillståndsansökan som ska inlämnas till Miljödomstolen.För upprättande av MKB och tillståndsansökan har ... Läs mer

Annons:
Paab 2019