Sök

Visar sökresultat för: dagvatten

VA-aktuellt

Umeva uppvaktar biltvättare

Under förra veckan uppvaktade Umeås VA-bolag Umeva några rättrådiga biltvättare som använder en tvätthall.Ett antal biltvättare filmades med dold kamera och överraskades med blommor och heja-rop! Filmerna klipptes sedan ihop och har nu börjat spridas på internet via sociala medier."Tidigare har olika ... Läs mer

Cirkulation 3/12

Cirkulation frågar: "Det händer många spännande saker på dagvattenområdet"

I mars hölls dagvattenseminariet Urban Flooding – Planning for a Blue and Green City, i Malmö. En av arrangörerna var Peter Stahres Stipendium. Konferensen hölls bland annat för att få in fler ansökningar till dagvattenstipendiet. En av föredragshållarna var Maria Viklander, professor vid institutionen ... Läs mer

Cirkulation 1/12

Från branchen: "Processen efter en översvämning måste förenklas"

Trots att Sveriges VA-huvudmän satsar omfattande resurser på utredningar och åtgärder rörande källaröversväm­ningar, tenderar problemen snarare att öka än minska.Dagens moderna duplikatsystem med avledning av spill- och dagvatten i separata ledningar ställer höga krav på VA-huvudmannen. I och med ... Läs mer

VA-aktuellt

Ersättning till villaägare som bygger om

Kungsbacka kommun ersätter villaägare som behöver bygga om sina servisledningar. Detta efter att många fastigheter drabbades av översvämningar i samband med häftiga regn i augusti. Fastighetsägare som har dagvatten och spillvatten på samma ledning kan få maximalt 15 000 kronor för att separera ... Läs mer

VA-aktuellt

Botkyrka satsar på dagvattenrening

Botkyrka kommun genomför en långsiktig miljösatsning i norra Botkyrka, ett område där det bor över 35 000 personer, i samband med denna miljöinvestering kommer det att anläggas dagvattenparker i Fittja och Alby för rening av dagvatten.All rening kommer att ske genom så kallade öppna parksystem. Från ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020
Cirkulation 5/11

Unikt samarbete kring Mölndalsån

Modern teknik för övervakning, prognoser och flödesmätning men även samarbete mellan kommuner och dämmeägare. Det är lösningen på problemen med översvämningarna vid Möln­dalsån.Göteborg, Härryda och Mölndal samarbetar om lösningar för att hindra översvämningar från Möln­dalsån. ... Läs mer

VA-aktuellt

Gröna tak i Tyresö

Tyresö kommun ska se över alla sina fastigheter för att se vilka som kan anläggas med gröna tak och fasader med sedumväxter. Förhoppningen är att det kommer ge en renare miljö och energisnålare byggnader.Beslutet, som är baserat på en motion från Miljöpartiet i Tyresö och ligger i linje med Tyresö kommuns ... Läs mer

VA-aktuellt

Utökat översvämningsskydd på Näset

Vellinge kommun arbetar med att förstärka och förbättra översvämningsskyddet på Falsterbonäset samt områdena vid Höllviken och Kämpinge. En handlingsplan för skydd mot stigande havsnivåer har tagits fram där först och främst det befintliga skyddet ska förstärkas.Falsterbohalvön på Skånes sydspets ... Läs mer

Cirkulation 4/11

Cirkulation frågar: "Rätt tid att fundera på vad man ska göra med dagvatten"

Gilbert Svensson vid City Urban Water är en av ­drivkrafterna bakom projektet Rent dagvatten. En grupp företag söker bra systemlösningar för dagvatten tillsammans med beställare.Vad är projektet Rent dagvatten?– Det är ett projekt som vi har startat för att ta hand om de krav som EU ställer i och med ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny konferens om dagvatten

Effektiv dagvattenhantering 2011 är en ny konferens om dagvatten anordnad av konferens- och utbildningsföretaget Conductive. Konferensen hålls i Stockholm 14-15 april. Medverkar gör bland andra Lars-Erik Widarsson, NSVA, Lars Rohdin, Härryda kommun samt Helena Segervall, Vattenmyndigheten. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2020