Sök

Visar sökresultat för: dagvatten

VA-aktuellt

Överenskommelse om skyfallsarbete i Göteborg

Skyfall En skyfallsöverenskommelse mellan sju förvaltningar i Göteborg ska förbättra stadens arbete med att möta klimateffekter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regnvänlig skola i Göteborg

Dagvatten Nya Torslandaskolan i Göteborg ska bli världens bästa skola när det regnar, möjligen också vid uppehållsväder men dagvattenhanteringen är central i bygget. ... Läs mer

Cirkulation 7/21

Restprodukt som renar dagvatten

Industriföretaget Carbomax i Västerås är först ut i Sverige med att använda ett nytt material för dagvattenrening. En kalkbaserad restprodukt från stålindustrin har visat goda egenskaper. ... Läs mer

VA-aktuellt

Komplicerat tunnelbygge i Köpenhamn

Dagvatten I Köpenhamn planerar kommunala Hofor och Fredriksbergs forsyning en större dagvattentunnel för att hantera dagvatten och skyfall. Uppdraget att bygga den 1,3 kilometer långa tunneln har gått till NCC i konsortium med Smet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tar tid att återställa VA-anläggningar

Klimatförändringar Sommarens översvämningar i Europa innebär att det tar åratal att återställa vattenreningsanläggningarna i området, enligt Eureau. De översvämningar som i somras drabbade delar av Tyskland och Belgien ledde till förlusten av över 200 människoliv och miljarder euro i ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 6/21

Prisade Mikael flyttar på vattnet

Cirkulation frågar På Vattendagen hos Föreningen Vatten den 1 september fick Mikael Hölttä tillsammans med övriga pristagare hålla ett pristagarseminarium och mottaga årets priser. Dagen avslutades för pristagarna med en middag på Den Gyldene Freden. Mikael Hölttä har varit på VA Syd i många år och har ... Läs mer

Cirkulation 4/21

Nytänkande kring vatten i Västervik

Västerviks kommun har tagit ett helhetsgrepp och ett nytänkande i frågor som rör vatten. Det innebär en förändrad syn på dagvattenhanteringen och hushållningen med dricksvattnet. För närvarande pågår tre olika projekt. Förutom Gamleby pågår det ett bygge i tätorten Västervik med en ny stadsdel i ... Läs mer

Cirkulation 4/21

Geotextilduk som bryter ned oljerester

Säffle kommun testar en ny typ av geotextilduk där oljerester (kolväten) kan brytas ned i textilen. Duken har hittills bara använts i några få projekt i landet. När en ny bollhall byggs i Säffle tar VA-ansvariga chansen att testa ny dagvattenreningsteknik för de parkeringsytor som byggts för att kunna ta emot ... Läs mer

Cirkulation 4/21

Minikanaler vittnar om medeltiden

Bland världens äldsta vattenförsörjningssystem som ännu är i bruk finns Bächle i Freiburg im Breisgau placerat i Tysklands varma sydvästra hörn. Minikanalerna som löper längs gatorna i gamla stan anlades under 1100-talet. Bächle kom till för att för att förse hushåll och djur med vatten, samt vara ... Läs mer

Cirkulation 1/21

VAK som digital konferens 2021

Cirkulation frågar Det årliga arrangemanget Vatten Avlopp Kretslopp görs 2021 som en digital konferens den 17 – 18 mars. Formatet har både fördelar och nackdelar. Vatten Avlopp Kretslopp är den stora årliga konferensen inom små avlopp, VA-planering och dagvatten. Med ett inplanerat arrangemang i mitten ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 17 >>