Sök

Visar sökresultat för: brunifiering

VA-aktuellt

Mer gran ger brunare vatten

Brunifiering Genom att analysera i stort sett dagliga vattenprover tagna i samma å med början år 1940 fram till nutid kan forskare vid Lunds universitet nu presentera den hittills grundligaste studien om orsakerna till att vattendrag och sjöar blivit brunare och brunare. Övergång till gran har stor ... Läs mer

VA-aktuellt

Brunifering kan förebyggas

Brunifiering Av alla generella sötvattenkvalitetsförändringar i Sverige sedan 1970 är väl brunfärgningen den mest dramatiska. Vattenverken måste hantera ytvatten med allt högre halter av naturligt organiskt material. ... Läs mer

Cirkulation 1/18

Vattenverken måste hantera brunare vatten

Vattenverken måste hantera ytvatten med allt högre halter av naturligt organiskt material. Det talas om brunifiering. En ny avhandling ser över behandlingsmetoder. Av alla generella sötvattenkvalitetsförändringar i Sverige sedan 1970 är väl brunfärgningen den mest dramatiska. Många ytvatten har ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Världens experter diskuterar brunifiering

NOM Halterna av löst organiskt material i världens vattendrag tycks öka och vattnen blir allt brunare. Forskarna talar om brunifiering. I dagarna finns världens experter på plats i Malmö för att diskutera frågan på IWA-konferensen Nom 6. ... Läs mer

VA-aktuellt

Minskade uppehållstider bakom brunifiering

Vattenmiljö Ökande nederbörd minskar i förlängningen vattnets uppehållstid i sjöar. Det kan vara en av mekanismerna bakom de ökande brunifieringen i svenska sjöar. Det visar forskare vid Uppsala universitet. ... Läs mer

Cirkulation 8/13

Från branschen: "Ökad urlakning av organiskt kol en trolig orsak till brunifiering"

Brunifieringen ökar i svenska sjöar. I en avhandling vid Lunds universitet om orsaken till brunfärgning av två småländska sjöar argumenterar Petra Bragée övertygande om nyttan av att använda bottensediementsundersökningar för att analysera sjöars variationer under längre perioder. Det kan vara ... Läs mer

Annons:
Wateraid