Sök

Visar sökresultat för: biogas

VA-aktuellt

Trondheims reningsverk fungerar normalt igen

Norge Under gårdagskvällen kunde räddningstjänsten i Trondheim avsluta saneringen efter gasläckan på Høvringens reningsverk. Nu återstår en utredning om orsaken till läckaget som tömde gastanken på reningsverket. ... Läs mer

VA-aktuellt

Oklart om biogas i budget

Budgetproposition På branschorganisationen Energigas Sverige finns en oro över otydliga besked om satsningar på biogas från den nya regeringen. Höstbudgeten ger inga nya besked och det går heller inte att se vad som händer när viktiga styrmedel löper ut. Gasbranschen förväntar sig mer från den ... Läs mer

VA-aktuellt

Ökad fordonsgassatsning i Sundsvall

Sundsvalls kommun har nyligen upphandlat drivmedel för sina fordon. I ett nytt avtal med Statoil finns villkor som säkerställer en etablering av en ny gasstation på norra sidan av Sundsvall. Kommunen fortsätter samtidigt satsningen på fler egna gasfordon och under 2014 byts närmare 150 bilar ut i de egna ... Läs mer

VA-aktuellt

EU-pengar till fordonsgasprojekt

Biogasprojektet Biomethane and LNG in the North for growth and competitiveness in the EU (BioGaC) får medfinansiering från TEN-T (transeuropeiska nätverket för transporter). I projektet ska man ta fram en modell för hur man snabbt, affärsmässigt och säkert introducerar biogas/naturgas som fordonsgas ... Läs mer

VA-aktuellt

Biogasprojekt får mångmiljonstöd

Energimyndigheten stöder tolv projekt inom biogasområdet med totalt drygt 100 miljoner kronor. Bland mottagarna finns Härnösands Energi och Miljö (Hemab), Tekniska Verken i Linköping samt Trollhättan Energi som alla har projekt för förbättrad gasutvinning från avloppsslam.– De beviljade projekten ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
VA-aktuellt

Ingen flytande biogas i Sundsvall

Det blir ingen produktion av flytande biogas vid Tivoliverket i Sundsvall, just nu i alla fall. Idag inleder Aga Gas bortforslingen av gaslagertanken vid reningsverket. Detta eftersom produktionen inte kommit igång och att gastanken behövs på en annan ort. Även själva uppgraderingsanläggningen för ... Läs mer

VA-aktuellt

Biogassatsningar kan slås i spillror

Samtidigt som regeringen under president Obamas statsbesök lyfter fram Sveriges miljöteknikkunnande i allmänhet och de svenska framgångarna inom biogasområdet i synnerhet, så är företrädare för miljötekniksektorn allvarligt oroade över att regeringens politik ska såga av den gren som ... Läs mer

VA-aktuellt

Avfall Sverige varnar för biogasbrist och brutet kretslopp

Nu sällar sig Avfall Sverige till de kritiker som oroas av det förslag till gränsvärden för fosforfraktioner som Naturvårdsverket presenterade på en hearing den 22 maj. Tidigare har bland andra LRF och Svenskt Vatten uttryckt stor oro för konsekvenserna av det arbetsmaterial ur utredningen som ... Läs mer

VA-aktuellt

Gryaab förbättrar biogasanläggningen

Gryaab i Göteborg bygger om sin bioagasanläggning. Genom ombyggnaden ska koldioxidutsläppen minska med motsvarande 1 860 ton samtidigt som kapaciteten för biogasproduktion ökas.En 4 000 kubikmeter stor, rostfri cistern lyfts i dagarna in i slamsilon i Gryaabs biogasanläggning. I och med att slamsilon ... Läs mer

VA-aktuellt

Kraftig ökning av biogasproduktionen hos NSVA

Under 2012 producerade Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp, NSVA, i snitt 120 000 normalkubikmeter biogas per månad på avloppsreningsverket Öresundsverket i Helsingborg. Biogasen uppgraderas till fordonsgas och används som bränsle till bussar och andra gasdrivna fordon. Biogasen från ... Läs mer

Annons:
Paab 2021
<< 1 2 3 4 5 ... 10 >>