Sök

Visar sökresultat för: bekämpningsmedel

Cirkulation 6/18

Nya robusta Skallsjö vattenverk

Det började med en jakt på spår av perkloretylen på ledningsnätet i Floda, Lerums kommun, och spår av BAM i brunnarna vid vattenverket. Nu är Skallsjö vattenverk igång igen med en robust enkel process där aktivt kol tar hand om föroreningarna. Skallsjö vattenverk nära Floda-avfarten längs E20 byggdes på ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel ger Danmark vattenproblem

Bekämpningsmedel Ännu en kemikalie från bekämpningsmedel har hittats i danska grundvatten och råvattentäkter. DMS, N,N-dimethylsulfamid, är en nedbrytningsprodukt från svampmedlet tolylfluanid som försvann från den danska marknaden 2007. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kloridazon förorenar danska vattentäkter

Danmark I Danmark har nedbrytningsprodukter från bekämpningsmedlet kloridazon hittats i grundvatten över hela landet. Det kan vara den mest omfattande grundvattenföroreningen i Danmark någonsin. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel i danskt dricksvatten

Danmark Miljöstyrelsen i Danmark kallar nu vattenintressenter och myndigheter till möte efter att rester av ett bekämpningsmedel som varit förbjudet sedan 1990-talet hittats i danskt dricksvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vägledning om bekämpningsmedel

Vattenskydd En ny vägledning om hur prövning av tillstånd för användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden har tagits fram av Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten, Hav. ... Läs mer

Annons:
Neste 2018
VA-aktuellt

Förorenat vatten späds ut för att klara vattenkrisen

Bekämpningsmedel Region Gotland kan behöva använda den bentazon-förorenade vattentäkten i Eskelshem under sommaren. Lösningen blir att späda ut vattnet så att gränsvärdena klaras. ... Läs mer

Cirkulation 5/15

Flera utmaningar för Gotlands vattenförsörjning

Begränsade mängder vatten, en sprickrik berggrund med tunna jordlager och bekämpningsmedel i grundvattnet är några av vattenutmaningarna på Gotland. Särskilt problematisk är vattenförsörjningen till Visby, med 28 000 invånare. En fjärdedel av stadens vatten hämtas från fyra brunnar i Skogsholm, ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel risk för grundvattnet

Bekämpningsmedel Riskerna för att bekämpningsmedel ska läcka ut till grundvatten varierar stort i Skåne. Riskerna är störst i de södra och västra delarna av Skåne. Det visar en ny undersökning från länsstyrelsen och SLU. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommuner kan ställa höga krav på bekämpningsmedel

Vattenskydd De kommunala miljökontoren kan ställa krav på simuleringskörningar när lantbrukare begär tillstånd för att använda bekämpningsmedel i vattenskyddsområden. Samtidigt kan inte ett generellt värde på kväveläckage från marken tillämpas. Det står klart efter domslut i Mark- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Bekämpningsmedel undersöks i Kalmar

Bekämpningsmedel Under hösten genomför Länsstyrelsen i Kalmar tillsammans med kommunerna en provtagningskampanj för att kartlägga förekomst av eventuella bekämpningsmedel i grundvatten och ytvatten som ska användas för dricksvatten. Eventuella fynd kommer att följas upp, och studien kommer också ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 >>