Sök

Visar sökresultat för: avvattning

Cirkulation 5/21

Vattenverkens mull kommer till nytta

Vattenverksmull kan vara en användbar resurs. Stockholm Vatten och Avfall har under flera år arbetat utefter en strategi för att trygga avsättningen för och hantera mullen på bästa möjliga sätt. Några av landets största vattenverk tar hand om och avvattnar det slam som uppstår vid kemisk fällning. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 5/19

Metallhaltigt slam avvattnas separat

Slammet från Mittskåne Vattens reningsverk i Hörby och Höör håller låg kvalitet på grund av ett högt metallinnehåll. Höga halter av bland annat kadmium och bly finns naturligt i berggrunden i området. I ett försök har externslam avvattnats separat och enbart rejektvattnet gått in i reningsverket. I såväl ... Läs mer

Annons:
Wateraid