Sök

Visar sökresultat för: avlopp

Cirkulation 1/17

Avloppet renas "på köpet"

I Danmark förverkligas nu möjligheten att kalla ett avloppsreningsverk för produktionsanläggning istället. Egå reningsverk i norra Aarhus, mitt på den danska halvön Jylland, ska med ny och unik teknik producera fosfor, samt överskott av ­värmeenergi och el. På köpet blir avloppsvattnet renat. ... Läs mer

VA-aktuellt

Världstoalettdagen 19 november

Världstoalettdagen Världstoalettdagen den 19 november uppmärksammas allt mer. I Sverige vill VA-branschen sätta fingret på allt skräp som spolas ned i avloppet, fulspolning, och internationellt väntar över 2,3 miljarder människor på att få gå på toaletten. ... Läs mer

Cirkulation 7/16

Lomma kommun vill förbjuda slamspridning – eller?

Miljö- och byggnadsnämnden i Lomma kommun har förbjudit och vill förbjuda framtida spridning av slamgödsel trots kännedom om prejudikat från Mark- och ­miljööverdomstolen om motsatsen. Samtidigt har VA-verket i kommunen som mål att allt eget slam ska användas på produktiv mark. Frågan om användning av ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsrester i slam bryts ned effektivt i jord

Slam Rester från många läkemedel binds och bryts ned effektivt i jord. Endast mycket låga halter av några få läkemedelsrester kunde påvisas i jordbruksmark i försök efter slamgödsling och inga läkemedel kunde hittas i markvattenproverna. ... Läs mer

VA-aktuellt

EIB ger rekordlån till Londons avloppsbräddning

London Europeiska Investeringsbanken, EIB, har beviljat ett lån på 700 miljoner pund (motsvarande cirka 8,2 miljarder kronor) till Thames Tideway Tunnel, Londons stora planerade bräddningstunnel för avlopp. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2018
Cirkulation 3/16

Läkemedel renas med aktivt kol

Kemisterna Ola Svahn och Erland Björklund utvecklar ­tillsammans med Malmberg Water metoder för rening av läkemedel vid Högskolan i Kristianstad. Med förbättrade analysmetoder vill de föra in nya aspekter på renings­verkens arbete. Genom att utveckla och anpassa rening med aktivt kol har de uppnått goda ... Läs mer

Cirkulation 2/16

Tunneln gör kloak till oas

En jättetunnel i Malmö är tänkt att ersätta det gamla tryckavloppssystemet och jämna ut flödet till Sjölunda reningsverket. Samtidigt förbättras vattenmiljön i Malmös kanaler radikalt. Om planerna fullföljs blir investeringen nära två miljarder kronor. Hela Malmös citykärna, samt Malmöhus slott, ... Läs mer

VA-aktuellt

Alger spetsar slammet

FoU Sedan ett år tillbaka sker forskning på Mälarenergis avloppsreningsverk Kungsängsverket i Västerås om algers möjlighet att öka produktionen av biogas. Detta arbete sker i samarbete med Mälardalens högskola och syftet med studien är att undersöka om alger som först har renat avloppsvatten kan bidra ... Läs mer

Cirkulation 3/15

H+ ett innovativt stadsprojekt

Helsingborg står inför det största stadsförnyelseprojektet i modern tid. Fram till år 2035 ska ett gammalt hamn- och industriområde utvecklas och länkas ihop med centrala Helsingborg. I den nya stadsdelen ska 10 000 personer bo och det ska ­finnas butiker, mötesplatser, kontor och annan service. ... Läs mer

Cirkulation 3/15

Karl XII pumpstation renoverad

En av Sveriges större pumpstationer, Karl XII i Stockholm, har renoverats. Det har tvingats fram av ombyggnaden av Slussen i Stockholm. Cirkulation var på besök. Samma dag som vi på norra halvklotet upplever hel eller delvis solförmörkelse tar Stefan Tenglund från Stockholm Vatten oss fem meter ner i ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 5 6 >>