Sök

Visar sökresultat för: arbetsmiljö

Cirkulation 2/13

Guldfiskar håller efter myggorna

Guldfiskar har löst problemet med fjädermyggor och spindlar på avloppsreningsverket i Annelund några mil norr om Borås. Genom att plantera in guldfisk i slutsedimenteringsbassängerna har Herrljunga Vatten lyckats att kraftigt minska mängden av ­fjädermyggor vilket i sin tur reducerat mängden ... Läs mer

Cirkulation 8/12

En kärvande ventil blev farlig projektil

Den tunga kolvstången i en pneumatisk ventil sköt iväg som en projektil när två drifttekniker arbetade med reparation av ventilen. Nu vill personalen på Alvesta reningsverk uppmärksamma sina kolleger i landet på risken.Det var den 11 april i våras som de två erfarna driftteknikerna Nils-Gunnar Ljung och ... Läs mer

VA-aktuellt

Arbetsplatsolycka vid reningsverk

En medarbetare vid Nynäs reningsverk i Mönsterås fick föras till sjukhus med en skadad fot på tisdagsmorgonen. Mannen fastnade med en fot i en skrapa på reningsverket. Olyckan inträffade under ensamarbete men han kunde själv ringa efter hjälp.– Vi skall anmäla olyckan till Arbetsmiljöverket och se över ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt verktyg för arbetsmiljö på reningsverk

Nu lanseras arbetsmiljova.se, en webbplats som ska vara en kunskapsplattform till stöd för arbetsmiljöarbetet vid reningsverk.Det är IVL Svenska Miljöinstitutet som utvecklat webbplats i ramen för SVU-projektet Arbetsmiljöverktyg för kommunala avloppsreningsverk. På Svenskt Vattens uppdrag ... Läs mer

VA-aktuellt

Kemiska arbeten ska bli säkrare

Kemiska och mikrobiologiska faktorer låg bakom drygt var tionde anmäld arbetssjukdom under 2010. Bakom dessa anmälningar låg exponering för ett stort antal skadliga ämnen. Arbetsmiljöverket har nu beslutat om nya regler för kemiska risker och om hygieniska gränsvärden. Bägge föreskrifterna börjar ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

Webbplats för arbetsmiljörisker inom VA

En webbplats för arbetsmaterial och information som ska ge stöd för arbetet med att förbättra arbetsmiljön på reningsverk ska utvecklas inom VA-kluster Mälardalen.Webbplatsen ska bli en kunskapsplattform och ett stöd för chefer, arbetsledare, reningsverksarbetare och andra berörda.Det nya ... Läs mer

VA-aktuellt

Arbetsmiljökrav

Under hösten 2010 uppmärksammade arbetsmiljöverket situationen för dem som jobbar med tömning av slamavskiljare och slutna tankar. Verkets mätningar visade att arbetet med att dra slangar och lyfta brunnslock är för tungt och kräver dragkrafter långt över de gränsvärden som finns i arbetsmiljöverkets ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverksarbetare hade antikroppar mot mygglarver

Tre av åtta undersökta reningsverksarbetare hade utvecklat antikroppar mot fjädermygglarver. Det visar en studie vid Universitetssjukhuset i Örebro (USÖ). Ledningen för ett reningsverk har vänt sig till Arbets- och miljömedicinska kliniken vid USÖ efter att personal klagat över besvär från ... Läs mer

VA-aktuellt

Arbetsmiljöverket kräver åtgärder vid Töreboda reningsverk

Reningsverket i Töreboda kräver att kommunen åtgärdar arbetsförhållandena vid verket. Det är luften som är problemet.- Det är stickande frän lukt. Det känns som att det är några gaser i luften hela tiden. Jag klarar att jobba, men vi har personal här som inte orkar jobba och har fått vara hemma, ... Läs mer

VA-aktuellt

Anläggningsarbetare död vid VA-jobb

En 53-årig anläggningsarbetare på Skanska avled igår, tisdag, efter skador han ådrog sig vid en rasolycka i Västervik, enligt Sveriges Radio Kalmar. Tillsammans med en kollega förberedde han en ledningsgrav för dragning av VA-ledningar. Kollegan klarade sig oskadd men 53-åringen hann inte undan de ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
<< 1 2 3 4 >>