Sök

Visar sökresultat för: VA-taxa

Cirkulation 7/16

Om tågproblem, vatten och höjda VA-taxor

Från branschen När tåget är försenat beror det inte sällan på bristande underhåll. Rälsen har fått sprickor, en luftledning har fallit ner, eller ett tågset har funktionsproblem. När de basala samhälleliga funktionerna uppvisar brister är toleransen liten eller obefintlig. Detta har lett till att ... Läs mer

VA-aktuellt

Östra Göinge höjer taxan långsiktigt

VA-taxa VA-taxan i skånska Östra Göinge höjs med tio procent. Höjningen införs den 1 juni. Därefter väntar årliga höjningar i över tio år. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mariestad höjer med tio

VA-taxa Mariestads kommun höjer brukningsavgiften i VA-taxan med tio procent vid årsskiftet. Beslutet togs efter en längre debatt i kommunfullmäktige. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sju svåra år - Norrtälje höjer avgifterna

VA-taxa Norrtälje kommun kommer att behöva höja VA-taxorna med i snitt 12 procent årligen fram till 2023. Även anslutningsavgiften höjs. Dessutom skjuts skattepengar till för att täcka underskott. ... Läs mer

VA-aktuellt

Trollhättan stegrar VA-taxan

VA-taxa Trollhättan stegrar VA-taxan under en längre period. Nu höjs VA-taxan med 12 procent år 2016. I år höjdes taxan med nio procent. ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
VA-aktuellt

Ytterligare höjningar i Norrtälje

Norrtälje Norrtälje får nu dricksvatten från Mälaren men samtidigt är VA-verksamheten pressad. Norrtälje kommun måste höja VA-avgifterna ytterligare vid årsskiftet. Samtidigt står det klart att VA-verksamhetens underskott får täckas med kommunala medel. ... Läs mer

VA-aktuellt

Förvaltningsrätten ändrar VA-avgift

VA-taxa Svalövs kommun ändrar ett tidigare beslut om höjda anläggningsavgifter för VA. Istället för 63 procents höjning blir det en höjning på 55 procent. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-taxans konstruktion ändras i Gävleområdet

VA-taxa VA-taxan i de fyra kommuner som ingår i Gästrike Vattens verksamhetsområde får en ny konstruktion från årsskiftet. Stabilare intäkter och bättre långsiktighet är målet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Norrtälje kommun drar tillbaka VA-krav

VA-taxa Norrtälje kommun drar tillbaka ett krav på nya VA-anslutningsavgifter på 300 fastighetsägare i Gräddö. ... Läs mer

VA-aktuellt

Stockholm byter VA-strategi och höjer taxan

Stockholm Kommunfullmäktige i Stockholm tog igår efter en lång debatt med högt tonläge, beslut om att höja Stockholms VA-taxa för första gången sedan 2011. Debatten gällde mycket synen på styrningen av Stockholm Vatten som nu bland annat kommer att återgå till förebyggande ledningsunderhåll. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 ... 14 >>