Sök

Visar sökresultat för: VA-taxa

VA-aktuellt

Sju procents taxehöjning i Falun

Falu Energi & Vatten kommer att höja VA-taxan med sju procent 2010. Höjningen beror bland annat på bolagets stora investeringar i ny vattentäkt i Lennheden som drar igång under året.Falu Energi & Vattens VD Bengt Gustafsson hänvisar i Dalarnas Tidningar, också till att bolaget måste justera för en ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
VA-aktuellt

Västerås höjer VA-avgiften för att förnya

I Västerås höjs VA-avgiften med fem procent från och med årskiftet. Höjningen genomförs för att täcka nyinvesteringar i samband med att staden växer, samt för att förnya delar av ledningsnätet. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Rejäl taxehöjning i Hässleholm

Hässleholms Vattens styrelse föreslår en taxehöjning på nära 20 procent när det gäller anslutningsavgift för en normalvilla. För flerbostadshus blir höjningen ännu större, för ett flerbostadshus med 15 lägenheter höjs anslutningsavgiften till nästan det tredubbla mot tidigare.Skälet till höjningen ... Läs mer

Annons:
Wateraid