Sök

Visar sökresultat för: VA-planering

Cirkulation 6/21

Drönare till stor hjälp för VA

Drönare har många användningsområden. Inom VA-sektorn kan de hjälpa till med att ha koll på entreprenader, läcksökning, kolla algblomningar och snart också 3D-modellering inför ledningsarbeten. Norrvattens byggledare Mats Österberg snäpper fast kameran i fästet på den stora drönaren. Med vant grepp ... Läs mer

Cirkulation 1/21

VAK som digital konferens 2021

Cirkulation frågar Det årliga arrangemanget Vatten Avlopp Kretslopp görs 2021 som en digital konferens den 17 – 18 mars. Formatet har både fördelar och nackdelar. Vatten Avlopp Kretslopp är den stora årliga konferensen inom små avlopp, VA-planering och dagvatten. Med ett inplanerat arrangemang i mitten ... Läs mer

Cirkulation 2/17

Stärkt grepp av myndigheterna inom VA

Enskilda avlopp PUBLICERAD 170315. Myndigheterna stärker greppet om några av de mer undanskymda VA-områdena. Såväl inom små avlopp som dagvatten ökar myndigheternas engagemang. Mest märks det inom små avlopp där ett nytt regelverk ska beslutas under året. Små avlopp, dagvatten och VA-planering. Det är ... Läs mer

Cirkulation 7/16

Politiker kräver ändring av VA-lagstiftning

Revidera vattentjänstlagen! Det kräver kommunalråden i 23 tillväxtkommuner som anser att rättspraxis i dagens VA-lagstiftning har blivit en bromskloss för nybyggnation utanför tätorterna. Dessutom menar de att den försenar åtgärdandet av de många enskilda avlopp som inte är godkända. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vattenförsörjningsplan för Jönköpings län

Vattenförsörjningsplan Jönköpings län har en ny regional vattenförsörjningsplan. Länsstyrelsen presenterade planen på Länsvattendagen den 1 oktober. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 2/15

VA-projekt i känslig kulturmiljö

Över stock över sten. På annat sätt går det inte att beskriva det stora VA-projektet i Årsta Havsbad, där cirka 850 fastigheter i det gamla fritidshusområdet ska anslutas till VA-nätet samtidigt som hänsyn ska tas till både natur- och kulturvärden. En mycket stor del av arbetet handlar om information. ... Läs mer

VA-aktuellt

Dom hotar kommunernas VA-planering

På grund av en dom vid Svea Hovrätt riskerar kommunerna att tappa rådigheten över sin egen VA-planering. Den slutsatsen drar Tomas Adolphson, v VD vid Roslagsvatten då Knivsta kommun nu tvingas att bygga ett reningsverk för cirka 30 fritidsfastigheter i Västersjö.Det är Mark- och miljööverdomsstolen vid ... Läs mer

Cirkulation 2/11

Från branschen: "Få kommuner har tagit ett helhetsgrepp på VA-frågorna"

Kortsiktigt stuprörstänkande i VA-frågor är negativt för kommunernas fysiska planering och ­utveckling. Det medför också ökade kostnader jämfört med om man satsar på helhetstänkande och förvaltningsövergripande arbete. Det ökade intresset för dricksvattenskydd och VA-frågor som bland annat ... Läs mer

Annons:
Wateraid