Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

VA-nämnden avvecklas?

Regeringen tillkallar en särskild utredare med uppgift att analysera verksamheten vid Statens va-nämnd. Utredaren ska gå igenom förutsättningarna för att de nya mark- och miljödomstolarna eller någon annan domstol ska kunna överta nämndens prövning i olika delar enligt lagen om allmänna vattentjä ... Läs mer

VA-aktuellt

Mälarenergi tar över privat reningsverk

Mälarenergi i Västerås tar över Flintaviks vatten- och reningsverks ekonomiska förening. Anläggningen förser Nyckelön i Kvicksund med VA-tjänster. Den ekonimska föreningen har haft över 700 medlemmar. Enligt VLT väntar investeringar på 33 miljoner kronor för att säkerställa vattenkvalitet, ... Läs mer

VA-aktuellt

Monica Granlund ny VD för Söderhamn Nära

Söderhamns kommunala infrastrukturbolag Söderhamn Nära, har fått en ny VD. Det är Monica Granlund som efterträder Björn Ericsson som är på väg att gå i pension.Söderhamn Nära arbetar med VA, renhållning, värme, elhandel, elnät och IT. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Överföring ersätter verk i Norrköping

Norrköping Vatten håller just nu på att planera överföringsledningar för vatten och avlopp från Skärblacka till Vånga. Detta innebär att boende i Vånga kommer att få sitt dricksvatten ifrån Glan och att avloppsvattnet kommer att renas på Slottshagens reningsverk i Norrköping.De nuvarande renings- och ... Läs mer

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Ruda

Högsby kommun planerar för ett nytt reningsverk i Ruda. Kommunens tekniska utskott föreslår att ett gammalt beslut om en överföringsledning ska upphävas och vill istället att ett nytt reningsverk byggs.Enligt en konsultrapport skulle en nybyggnad av ett SBR-verk kosta cirka tio miljoner kronor. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021
VA-aktuellt

Ordentligt höjd VA-taxa i Säffle

Teknik- och fastighetsförvaltningen i Säffle föreslår en höjning av kommunens fasta VA-taxa med 15 procent. Stora förestående investeringar och minskad försäljning är huvudskälen.I Säffle ska reningsverket kompletteras med kväverening, en investering beräknad till 13 miljoner kronor. Man behöver ... Läs mer

VA-aktuellt

Halmstad betalar ersättning till vattenabonnenter

Ett tiotal fastighetsägare anslutna till vattenverket i Gullbranna kommer få möjlighet till ersättning för förstörda varmvattenberedare. En utredning har visat att verket levererat vatten med för högt pH-värde under en period vilket kan ha gett kalkutfällningar som förstört elpatronen i ... Läs mer

VA-aktuellt

Omorganisation i Sjöbo

I Sjöbo kommun ska kommunen samla alla så kallade hårda frågor på samma adress. De mjuka hamnar i kommunhuset medan bland annat VA- och miljöavdelningarna flyttas till en ny adress, enligt Ystads Allehanda. Det innebär bland annat att miljöinspektörerna och tjänstemännen i hela tekniksektorn kommer att ... Läs mer

VA-aktuellt

Förslag om nationell översyn av VA-näten

Det finns ett stort behov av en nationell översyn för att trygga såväl säker vattenförsörjning som säkra avloppssystem. Det skriver Phia Andersson (S) och Ann-Kristine Johansson (S) i en motion till Sveriges Riksdag.Den allmänna motionstiden för riksdagens ledamöter gick ut igår. Andersson och ... Läs mer

VA-aktuellt

Underskott i Ockelbo

Ockelbo vatten kommer att gå cirka 1,4 miljoner kronor minus 2010. Bolaget har gjort miljonförluster under de senaste två åren. Kommunen kommer troligen gå in med ett villkorat aktieägartillskott för att täcka underskottet.Enligt Arbetarebladet anser kommunledningen inte att det är rimligt att höja ... Läs mer

Annons:
Paab 2021