Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

Cirkulation 8/11

Cirkulation frågar: "Jag tror att det går att komma förbi benchmarkingbojan"

Har VA-branschen fått en benchmarking-boja, där jämförelsen med andra fjättrar kommunernas VA-enheter och hindrar utvecklingsarbetet?Mats Johansson är konsult hos Ecoloop och är ofta på plats hos kommuner för att diskutera hur VA-arbetet ska bedrivas. Han är orolig för att ett kortsiktigt ekonomiskt ... Läs mer

Cirkulation 8/11

Har Nils Holgersson rätt om VA-taxorna?

Sedan 15 år tillbaka kommer den så kallade Nils Holgersson-rapporten årligen för att jämföra kostnader för värme, varmvatten, VA, el och renhållning för boende i flerfamiljshus. Men stämmer rapportens slutsatser när det gäller VA?Nils Holgersson-undersökningen får alltid stor uppmärksamhet i ... Läs mer

VA-aktuellt

Flen får Katrineholmsvatten

Nu är det klart att Flens kommun kommer ansluta till Katrineholms nya vattenverk i Forssjö. Beslutet togs igår kväll av styrelsen för Flen Vatten och Avfall AB.– En överföringsledning från Katrineholm är ekonomiskt den mest fördelaktiga lösningen på framtidens dricksvattenförsörjning i Flen, säger ... Läs mer

VA-aktuellt

Ingen fortsatt förundersökning mot Sydvatten

Åklagaren lägger ner förundersökningen mot Sydvatten, angående tillstånd för att leda bort grundvatten längs Bolmentunneln.Det är ursprungligen länsstyrelsen som anmält Sydvatten för att få utrett om något brott begåtts. Nu har länsstyrelsens egen prövning lett till konstaterandet att det inte ... Läs mer

VA-aktuellt

Kumla höjer 23 procent

Kumla kommun höjer de fasta VA-avgifterna med 17 procent och de rörliga avgifterna med hela 23 procent 2012. I reda pengar rör det sig om en höjning på cirka 600 kronor. Kumla kommun ligger sedan tidigare bland de kommuner som har lägst taxa i Örebro län.Anledningen till höjningen är utbyggnader av VA-näten ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
VA-aktuellt

Sandviken kan gå in i Gästrike Vatten

Sandviken Energi Vatten AB ska utreda för- och nackdelar med ett samgående med Gästrike Vatten.Sandviken valde som enda gästrikekommun att stå utanför det regionala VA-bolaget Gästrike Vatten när det bildades 2008. Nu utreder Sandviken kommuns eget bolag Sandviken Energi Vatten AB förutsättningarna ... Läs mer

VA-aktuellt

Ersättning till hyresgäster för parasitvatten

I den pågående konflikten om nedsättning av bostadshyra för hyresgäster som drabbades av parasitproblemen i Östersund förra vintern har nu Hyresnämnden kommit med ett medlingsbud. De föreslår att hyran för perioden ska sänkas med fem procent. För Östersundsbostäder skulle det innebära tre miljoner i ... Läs mer

VA-aktuellt

EEM höjer taxan

Eskilstuna Energi och Miljö, EEM, höjer brukningsavgifterna i VA-taxan med fem procent från 2012, anläggningsavgifterna hålls oförändrade. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kraftig taxehöjning i Stockholm

Stockholm Vatten höjer VA-taxan med hela nio procent från och med den 1 januari.Stockholmare bosatta i flerfamiljshus kommer dock fortfarande att ha den lägsta avgiften för vatten och avlopp i landet efter höjningen.– Det är ökade omvärldskostnader, till exempel kostnader för energi, kemikalier och ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny vattenförsörjning byggs i Skellefteå

Skellefteå kommun påbörjar en upphandling för ny vattenförsörjning idag. Råvattenförsörjningen ändras från ytvatten (Skellefteälv) till tre olika punkter med antingen inducerat grundvatten från älven eller konstgjord infiltration.Ett helt nytt vattenverk och ett nytt vattentorn kommer att byggas ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021