Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

Kommunala spolbilar får inte konkurrera

Kalmar Vatten får inte längre tillhandahålla spolbilstjänster på den privata marknaden. Det är den strängare tolkningen av konkurrenslagstiftningen som gör att Kalmar Vatten nu backar i frågan om spolning av avloppet hos privatpersoner.Kalmar Vatten har anmälts till Konkurrensverket av en privat ... Läs mer

VA-aktuellt

Sigtuna kommun anlitar miljöjurist

Sigtuna kommun har anlitat juris doktor Jonas Christensen för att företräda kommunens intressen inför LFV:s ansökan om nytt miljötillstånd på Arlanda flygplats.Jonas Christensen har en bred erfarenhet på det miljörättsliga området och vi är glada över att ha tillgång till hans stöd under den fortsatta ... Läs mer

VA-aktuellt

Inga ersättningar vid tunnelreparation

De 28 VA-abonnenter i Landskrona kommun som fått försämrat vatten under de månader som Bolmentunneln varit stängd kommer inte att ersättas. Abonnenterna har rest ersättningskrav men tekniska nämnden menar att vare sig kommunen eller Sydvatten brustit i sina plikter.Bolmentunneln förser stora delar av ... Läs mer

VA-aktuellt

Kraftig taxehöjning i Ockelbo

I Ockelbo kommun föreslås kraftigt höjda VA-avgifter för både 2010 och 2011. Enligt kommunen krävs det höjningar av avgiften för att kunna utveckla VA-verksamheten. Förbrukningsavgiften höjs 2010 från 18 till 20 kronor per kubikmeter och med ytterligare två kronor 2011. Den fasta avgiften höjs med 100 ... Läs mer

VA-aktuellt

Fint resultat för Mittsverige Vatten

Bokslutet för MittSverige Vattens bolag 2009 pekar mot ett positivt resultat på cirka två miljoner kronor. Trots stora kostnadsökningar för framförallt elförbrukning och en vikande vattenförsäljning, samt ökade kostnader för upplåning av kapital redovisar Sundsvalls, Timrås och Nordanstigs ... Läs mer

Annons:
VAK 2020
VA-aktuellt

Vattenmyndigheten till Göteborg

Den nya Havs- och vattenmiljömyndigheten placeras i Göteborg. Det berättade miljöminister Andreas Carlgren vid en presskonferens på eftermiddagen. I Göteborg finns för närvarande Fiskeriverket som i princip föreslås gå upp i den nya myndigheten som ska vara igång år 2011. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Högsby ska slutföra planerade investeringar

Högsby kommun norr om Kalmar behöver flytta över åtta miljoner kronor från 2009 års budget till årets, för investeringar som inte slutförts. Det är framförallt på den tekniska sidan som ombyggnationerna inte blivit av. Avloppsreningsverken i Ruda (fyra miljoner kronor), Grönskåra (1 357 000 kronor), ... Läs mer

VA-aktuellt

Kemab åter kommunalt

Karlskoga Energi och Miljö AB (Kemab) är återigen ett helt kommunalt bolag. På måndagen undertecknades avtalet mellan de tidigare delägarna Fortum och Karlskoga kommun. Kommunen köper Fortums 49 procent av bolaget för 435 miljoner kronor, skriver Karlskoga Kuriren.Sedan 1998 har Kemab ägts till 51 ... Läs mer

VA-aktuellt

12 miljoner till reningsverk

Timrå Vatten AB som äger VA-anläggningarna i Timrå kommun ska investera 12 miljoner kronor i sina anläggningar. Kommunens tre stora reningsverk ska förbättras på flera punkter samtidigt som flera pumpstationer ska ses över för ökad driftsäkerhet. Drygt hälften av investeringarna hamnar på ... Läs mer

VA-aktuellt

Dubbel så dyr anslutning i Ystad

Kommunfullmäktige i Ystad klubbade ett beslut på torsdagskvällen som innebär att VA-taxorna görs om. Framförallt höjdess anslutningsavgifterna kraftigt med mellan 80 och 139 procent, beroende på vad som ska anslutas (dricks-, spill eller dagvatten). En normalvilla i Ystad får nu betala 125 000 kronor ... Läs mer

Annons:
Paab 2019