Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

Hög VA-driftsäkerhet men långsiktigt besvärligt

Hållbarhetsindex De svenska VA-organisationerna fungerar utmärkt i ett kortare perspektiv men på längre sikt finns underhållsutmaningar. Och minst en fjärdedel av landets kommuner har allvarliga brister när det gäller nödvattenplanering. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenledning binder ihop kommuner

Ledningsbygge Den 3 april invigs bygget av den drygt tre mil långa vattenledningen från Örbyhus i Tierps kommun till Alunda i Östhammars kommun. ... Läs mer

VA-aktuellt

Dricksvattnet samordnas nationellt

Dricksvatten Den 24 mars hade den nya Nationella samordningsgruppen för dricksvatten sitt första möte. ... Läs mer

VA-aktuellt

Beslut om Kristianstads nya reningsverk

Ny anläggning De tunga investeringarna i VA-anläggningar fortsätter. Onsdagen den 25 mars beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott i Kristianstad att påbörja ombyggnationen av Kristianstads centrala reningsverk. Det är kommunens hittills största projekt. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-branschen fungerar bra i kris

Corona-krisen VA-branschen består av organisationer som är vana att jobba i kris. Även om kris- och pandemiplaner sätts igång har såväl den kommunala sidan som näringslivet läget under kontroll i corona-tider. ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär
VA-aktuellt

Nybro anpassar VA-verksamheten till Coronarisk

Förebyggande Nybro Energi:s VA-avdelning går in i krisläge för att hantera corona-utbrottet. För att garantera dricksvattenleveransen har avdelningen nu delat upp arbetslagen i mindre grupper för att minska risken för eventuell smittspridning. ... Läs mer

Cirkulation 2/20

Bättre koll på organisationen i Sörmland

Sörmland Vatten har varit ute på en förändringsresa när det gäller ledarskap och digitalisering. Idag har organisationen betydligt bättre kontroll över verksamheten och bättre framförhållning. För sju-åtta år sedan var Sörmland Vatten extremt duktiga på att släcka bränder men saknade systematik i ... Läs mer

Cirkulation 2/20

Stora VA bygger Ängelholm

I Ängelholm är »Stora VA« ett begrepp. Överallt syns pågående förändringsarbeten. Utbyggnaden av ­reningsverket är klar, men fyra år återstår. 800-miljoners­projektet verkar bli billigare än tänkt. När Cirkulation rullar in i Ängelholm är den stora infartsvägen avspärrad. Det är slutfasen i ett större ... Läs mer

Cirkulation 2/20

Nya lokaler ger nya möjligheter

Göteborg Kretslopp och vatten har samlat ihop verksamheten för att ta ett nytt kliv i utvecklingen av göteborgarnas VA-tjänster. I januari flyttade 400 medarbetare in i nya aktivitetsbaserade lokaler intill Alelyckans vattenverk. Från IT-specialister till rörläggare. Nu har 250 medarbetare från ... Läs mer

Cirkulation 2/20

VA-handböcker för projekt och byggen

Cirkulation frågar Under 2019 kom »Projekthandboken VA«, för kommunernas personal som jobbar i VA-investeringsprojekt. Nu påbörjas arbetet med en fortsättning och fördjupning, »Kontroll- och bygghandboken VA«. Helena Mårtensson är projekt- och byggledare på Envidan. Hon leder arbetet med ... Läs mer

Annons:
Paab 2020
<< 1 2 3 4 5 ... 64 >>