Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

Domstolsförhandling om Lidköping

Överklagan Besked för Lidköpings reningsverk kommer nästa år efter kommunens tillståndsöverklagan. Viktiga frågor om utsläppspunkt och miljökvalitetsnormer. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sverige väntar på svar om böter

Frågan om Sverige ska få böter eller inte för brott mot avloppsdirektivet är något EU-kommissionen ska fundera över efter att Sverige nu svarat på den fällande domen som kom tidigare i höstas. ... Läs mer

VA-aktuellt

Överenskommelse om skyfallsarbete i Göteborg

Skyfall En skyfallsöverenskommelse mellan sju förvaltningar i Göteborg ska förbättra stadens arbete med att möta klimateffekter. ... Läs mer

VA-aktuellt

Viktigaste VA-uppfinningen

Innovationer Den 19 november är sista chansen att lämna sin röst till Svenskt Vattens omröstning om den viktigaste innovationen för kommunalt VA. Tävlingen hålls lite med glimten i ögat men har en seriös botten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Mälarenergi Vatten AB nytt samarbete

Nytt bolag Nu är det klart. Hallstahammar, Surahammar och Västerås bildar ett gemensamt VA-bolag, Mälarenergi Vatten AB. Respektive kommuns fullmäktige har tagit de nödvändiga besluten. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Svenskt Vatten och SKR kräver tid

Vattenförvaltning Regeringen måste ge kommunerna längre tid för remissen om det reviderade åtgärdsprogrammet för vattenförvaltningen. Det kräver Svenskt Vatten och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR. ... Läs mer

VA-aktuellt

Uppsala överklagar PFAS-domen

PFAS Uppsala Vatten kommer att överklaga Mark- och miljödomstolens dom i skadeståndsmålet om de PFAS-föroreningar som Uppsala Vatten menar att Försvarsmakten spridit till delar av kommunens vattentäkt. Det har Uppsala Vattens styrelse beslutat vid möte idag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Bra jobb av direktivutredning

Dricksvattendirektivet I en reaktion på hur dricksvattendirektivet föreslås implementeras i svensk lag så är Svenskt Vatten tveksamma till att vattenmyndigheterna föreslås få ökat ansvar för dricksvattenfrågor men är positiva till Boverkets föreslagna roll och till läckvattenfrågan. ... Läs mer

Cirkulation 7/21

Statligt stöd saknas

Sverige har fällts i EU-domstolen för brott mot avloppsdirek­tivet och nu höjs röster i branschen om att Sverige inte för­stått sig på hur EU fungerar. Kommunerna har följt svenska regler men svenska staten har tolkat EU-reglerna på ett eget sätt och inte bokstavligen. Nya investeringar i norr innebär att ... Läs mer

VA-aktuellt

Uppsala Vatten förlorade mot Försvarsmakten

PFAS-målet Mark- och miljödomstolen avslår det skadeståndsanspråk som Uppsala Vatten och Avfall ställt på Försvarsmakten. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 76 >>