Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

Borås Energi- och miljöcenter en halv miljard dyrare

Nybygge Det nya centret för avloppsrening och kraftvärme i Borås, Sobacken, kan bli 500 miljoner kronor dyrare än vad som tidigare beräknats. En anledning är att nästan samtliga upphandlingar som gjorts har överklagats. En annan är en felbudgeterad överföringsledning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Nära fördubbling av Kristianstads avloppskapacitet

Reningsverk Kristianstads kommun har tecknat samverkansavtal med NCC för om- och utbyggnad av Kristianstads centrala reningsverk. Kapaciteten kommer att byggas ut med nästan det dubbla. ... Läs mer

Cirkulation 4/17

VA Syd inför en ganska stor växa-utmaning

Cirkulation frågar I mitten av april tillträdde Katarina Pelin sin tjänst som förbundsdirektör för VA Syd. Hon ser stora utmaningar komma för en organisation som ska växa på alla ledder. Kommunalförbundet VA Syd har ansvar för VA-verksamheterna i Burlöv, Eslöv, Lund och Malmö. Dessutom så sköter VA Syd ... Läs mer

VA-aktuellt

Bevattningsförbud i Sveriges trädgård

Vattenbristen Bevattningsförbud även i Sölvesborg Under vecka 21 upplevde Sölvesborg Energi en dramatisk sänkning av vattennivån i kommunens högreservoar. Fredag 26 maj införde kommunen bevattningsförbud. ... Läs mer

VA-aktuellt

Skövde höjer taxan stegvis

VA-taxa Skövde kommun fortsätter att bygga ut VA-distributionsnätet. Samtidigt ska Stadskvarns reningsverk byggas om. För att klara de långsiktiga investeringarna föreslås en höjd taxa med ett visst överuttag. ... Läs mer

Annons:
Nordkalk
VA-aktuellt

Landskrona höjer taxan nio procent

VA-taxa Landskrona stad har höjt VA-taxan med nio procent. För en normalvilla i Landskrona ökar kostnaden för vatten och avlopp med cirka 30 kronor i månaden, för ett flerfamiljshus med cirka 340 kronor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sundbyberg bolagiserar VA

VA-förvaltning Sundbybergs stad lägger över VA-verksamheten i ett helägt aktiebolag. Den 1 april övergår den kommunala verksamheten för avfall, vatten och avlopp till ett helägt aktiebolag, Sundbyberg Avfall & Vatten AB. Bolaget får helhetsansvaret för all hantering och drift av vatten, avlopp och ... Läs mer

VA-aktuellt

Vakin först med standard för socialt ansvar

Ansvarstagande Som landets första VA- och avfallsbolag, och som det första företaget i norra Sverige, ansluter sig kommunala Vakin nu till ISO 26000, en frivillig, internationell standard med riktlinjer för socialt ansvarstagande. ... Läs mer

VA-aktuellt

Tierp gör om och gör rätt

VA-taxa Tierps kommun justerar den nysatta VA-taxan efter ett räknefel. Faktureringen av abonnenterna blir nu försenad då lägenhetsavgifterna halveras, jämfört med den taxa som skulle börja gälla från 1 januari 2017. ... Läs mer

Cirkulation 1/17

VA-lagstiftning som passerat bäst-före-datum

Den första januari i år fyllde Lagen om allmänna vattentjänster, Lav, tio år. Den kom till i ett annat klimat – både bildligt och bokstavligt – med andra frågor på agendan. Lav löste många problem men nya har uppstått i spåren av klimatförändringarna. Under 1990-talet bolagiserades många VA-verksamheter. ... Läs mer

Annons:
Paab
<< 1 2 3 ... 44 >>