Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

Bra jobb av direktivutredning

Dricksvattendirektivet I en reaktion på hur dricksvattendirektivet föreslås implementeras i svensk lag så är Svenskt Vatten tveksamma till att vattenmyndigheterna föreslås få ökat ansvar för dricksvattenfrågor men är positiva till Boverkets föreslagna roll och till läckvattenfrågan. ... Läs mer

Cirkulation 7/21

Statligt stöd saknas

Sverige har fällts i EU-domstolen för brott mot avloppsdirek­tivet och nu höjs röster i branschen om att Sverige inte för­stått sig på hur EU fungerar. Kommunerna har följt svenska regler men svenska staten har tolkat EU-reglerna på ett eget sätt och inte bokstavligen. Nya investeringar i norr innebär att ... Läs mer

VA-aktuellt

Uppsala Vatten förlorade mot Försvarsmakten

PFAS-målet Mark- och miljödomstolen avslår det skadeståndsanspråk som Uppsala Vatten och Avfall ställt på Försvarsmakten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenmyndigheterna får utökat ansvar

Dricksvattenutredningen Dricksvattenutredningen "En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet" har presenterats. Den föreslår hur det reviderade dricksvattendirektivet från 2020 ska införas i svensk lag. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ängelholm kräver snabba PFAS-åtgärder

PFAS Ängelholms kommun upprepar sitt krav på snabba åtgärder för att stoppa föroreningar av PFAS från den tidigare flygflottiljen F 10 i Ängelholm. I ett yttrande till Försvarsmakten kräver kommunstyrelsen för andra gången att åtgärder mot PFAS inleds omgående. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Många motioner om VA

Riksdagsdags Intresset för VA-frågor ökar i Riksdagen. Av 4 150 motioner som lämnats in under den allmänna motionstiden har Cirkulation tittat närmare på 20 motioner som direkt tar upp förslag kring VA-frågor. ... Läs mer

VA-aktuellt

Styrud skriver ramavtal med Sinfra

Upphandling Styrud har tecknat ramavtal med Sinfra gällande nyförläggning med schaktfria metoder. ... Läs mer

VA-aktuellt

NCC och Örebro kommun oense om Lyra

Vattentornstvist Örebro kommun och entreprenören NCC har hamnat i en konflikt gällande uppförandet av kommunens nya vattentorn Lyra. Frågan gäller att mängden armering i Lyra. ... Läs mer

VA-aktuellt

Riksdagsinitiativ kring vattenåtgärdsprogram

Vattenförvaltning Regeringen bör pröva de svenska vattenmyndigheternas åtgärdsprogram för 2021-2027, Det anser riksdagens Miljö- och jordbruksutskott. Beslutet togs den 22 september. ... Läs mer

Cirkulation 6/21

Sjukhus slukar vatten

Sjukhusens beredskap för dricksvatten­försörjningen behöver förstärkas. Det kommer att kosta, visar en ny vägledning från MSB. En ny rapport från SVU, som kommer ut i dagarna, ger förslag på hur kommunerna kan arbeta med brand- och släckvattenplaner, något som blivit allt viktigare. Många sjukhus ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 75 >>