Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

Nytt reningsverk i Sveg på gång

VA 2025 Nytt reningsverk i Sveg är på gång. Ska stå klart inom några år. ... Läs mer

VA-aktuellt

NCC och Ludvika kommun når förlikning

Tvist Ludvika kommun och NCC har nått en förlikning kring den juridiska tvisten om byggandet av en råvattenledning mellan Ludvika och Grängesberg. ... Läs mer

VA-aktuellt

Småläckor i duken skapar problem

Entreprenadkrångel I Helsingborg går jakten vidare på småläckorna i PE-duken, i nya Filborna vattentorn. Tornet fungerar utmärkt men svetsproblem med den så kallade linern har blivit en följetong både för de ansvariga och i media. ... Läs mer

VA-aktuellt

MÖD ändrar i Lidköpingsmålet

Tillstånd Lidköpings ärende angående tillstånd för kommunens nya reningsverk prövas redan den 24 november. Det är en helomvändning från Mark- och Miljööverdomstolen som så sent som den 1 september meddelade att målet inte skulle komma upp förrän 2022. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sverige fälls för dålig avloppsrening

EU Som väntat fälldes Sverige i EU-domstolen för bristande avloppsrening, en överträdelse av EU:s avloppsdirektiv. ... Läs mer

Annons:
EndressHauser 2021b
VA-aktuellt

Överbelastad MÖD skjuter på Lidköpingsdom

Lidköping Mark- och miljööverdomstolen kommer inte att ta något beslut om villkoren för Lidköpings nya planerade reningsverk i år. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kävlinge säger nej till avloppssamarbete

Nya Sjölunda Kävlinge kommun tackar nej till VA Syd och vill inte delta i det regionala samarbetet kring avloppsrening i Skåne. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ängelholms kommunsstyrelse kräver PFAS-stopp

PFAS Kommunstyrelsen i Ängeholm kräver i ett öppet brev svar på frågan om vad Försvarsmakten gör för att stoppa läckaget av PFAS från den gamla flygflottiljen F 10. Under åren då Försvarsmakten var verksamma på F10 har brandskum med PFAS använts vid brandövningar. ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Beredskapen höjs i dricksvattenförsörjningen

En angripare tar sig in i ett stort vattenverks styrsystem och stänger av dricksvattendistributionen. En miljon människor, företag och ­sjukhus blir utan vatten. Är det en del i en främmande makts angrepp på Sverige? Eller är det en kriminell hackergrupp som kräver lösen för att återställa systemen? Klarar ... Läs mer

Cirkulation 5/21

Kapellskär med tre behandlingsalternativ

Med tre linjer in i verket för olika avloppsfraktioner är Norrtälje kommuns reningsverk vid Kapellskär ovanligt. Behovet utgår i stor utsträckning från hamnen och de stora Östersjöfärjornas behov. Kapellskärs nya reningsverk har en linje designad med SBR-reaktor för det kommunala avloppet, en som ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 74 >>