Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

Ökad flexibilitet kring enskilda avlopp kan komma

Enskilda avlopp Lagstiftningen kring enskilda avlopp ska bli mer flexibel samtidigt som åtgärdstakten för små avlopp ska öka. Det regeringsuppdraget gavs till en utredare redan i maj 2017. Även om förändringar av enskilda VA-lösningar ofta både är efterfrågade och nödvändiga, så ligger mycket fokus ... Läs mer

VA-aktuellt

Fördelar för Örkelljunga i NSVA

VA-förvaltning Örkelljunga kommun skulle ha många fördelar av att anslutas till NSVA. En samverkan i vattenfrågor är ett långsiktigt klokt beslut. Det är slutsatserna i en intern rapport om framtiden för VA-förvaltningen i skånska Örkelljunga. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverksbeslut ogillas av förvaltningsdomstolen

Domslut Besluten kring den pågående reningsverksutbyggnaden i Vadstena är inte tagna på rätt sätt. Förvaltningsrätten upphäver nu den kommunala vatten- och avfallsnämndens investeringsbeslut på 64,4 miljoner kronor. Exakt vad det får för konsekvenser är inte klart. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kostnaderna skenar för Borås energi- och miljöcenter

Miljardbelopp Borås Energi och Miljö får kritik i en kommunal rapport över fördyringarna av Borås nya energi- och miljöcentrum. Fördyringar på över en halv miljard är redan konstaterade men siffran kan stiga ytterligare. Prislappen ser ut att hamna på minst 3,9 miljarder kronor. ... Läs mer

Cirkulation 6/17

Om förvaltning av VA-konstruktioner

Från branschen Den omfattande utbyggnaden av VA-ledningarna, som skedde under 60- och 70-talen, börjar nå sin kalkylerade tekniska och ekonomiska livslängd på 50 år. Det har under de senaste 20 åren varnats för ett växande reinvesteringsbehov. Vad gäller den tekniska livslängden på själva ... Läs mer

Annons:
Nordkalk
VA-aktuellt

Kommunen anmäler Ronneby Miljö och Teknik AB

Ronneby Kommunala VA-bolaget Ronneby Miljö och teknik AB misstänkts för att ha tagit ut felaktiga avgifter vid nyanslutningar till VA-nätet. Nu anmäls bolaget av Ronneby kommun själva. ... Läs mer

VA-aktuellt

Uppsala Vatten kräver PFAS-pengar från Försvaret

PFAS Uppsala vatten kommer att kräva Försvarsmakten på ersättning för de kostnader det kommunala bolaget har haft i samband med PFAS-föroreningen av grundvatten. De vill också att Försvarsmakten sanerar det förorenade grundvattnet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Regeringen utreder vattenförvaltningen

Vattenförvaltning Regeringen vill se över organisationen av vattenförvaltningen i Sverige. Regeringen vill att översynen ska bidra till en effektiv, förankrad och ändamålsenlig förvaltning av yt- och grundvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Folkhälsomyndighetens vattenlab stängs

Vattenlaboratorium Folkhälsomyndighetens vatten- och miljölaboratorium kommer att avvecklas. Den 1 december 2017 är det slut på verksamheten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Taxehöjningar täcker inte investeringsbehovet

VA-taxor Höjningen av VA-taxorna går åt fel håll. Dagens finansieringsnivåer kommer inte att täcka investeringarna. I framtiden kan abonnenterna istället få snabbare och kraftigare höjningar. Det är Svenskt Vattens slutsats utifrån årets taxe-statistik. ... Läs mer

Annons:
Paab
<< 1 2 3 ... 46 >>