Sök

Visar sökresultat för: VA-förvaltning

VA-aktuellt

Ronneby kan komma att överklaga

PFAS-domen Ledningen för Ronneby Miljöteknik studerar nu gårdagens dom i PFAS-rättegången vid Blekinge tingsrätt. Det kommer att ta några veckor innan de bestämmer hur de ska agera. ... Läs mer

VA-aktuellt

PFAS: Ronneby kommun ersättningsskyldiga

PFAS-rättegången Blekinge tingsrätt slår fast att kommunala Ronneby Miljö och Teknik är ansvarigt för att kompensera de 165 personerna som stämt RMT för personskada i det så kallade PFAS-målet. Däremot ska de enligt tingsrätten inte få ersättning för den psykiska skada de lidit med oro och ångest. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sverige fälls och frias för avloppsrening

EU Sverige bör fällas för dålig avloppsrening på några orter, men frias i de flesta fallen och inga böter bör dömas. Det är förslaget från EU:s generaladvokat i rättegången i EU-domstolen mot Sverige. ... Läs mer

Cirkulation 2/21

Mycket nytt på Nykvarns reningsverk

Nu har den nya efterrötkammaren på Nykvarns reningsverk i Linköping invigts. Där ska ytterligare metangas utvinnas ur slammet så att metanemissioner från slamlagret minskar. Det är bara en av många åtgärder för att anpassa verket till en ständigt växande stad och varierande klimat. Nyfar, ... Läs mer

Cirkulation 2/21

Spännande membranförsök i Stockholm

Stockholm behöver stärka kapaciteten i sin vatten­försörjning. Stockholm Vatten och Avfall har testat nanofiltermembran av hålfibertyp respektive jonbytare följt av ultrafiltermembran i långa pilotprojekt. Stockholm Vatten och Avfall, SVOA, behöver stärka dricksvattenproduktionen för att klara ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
Cirkulation 2/21

Membranpiloten rullar över Gotland

En container innehållandes en pilotanläggning för membranrening av dricksvatten har fraktats kors och tvärs över Gotland. När anläggningen i sommar hamnar på Fårö är det den femte vattentäkten som testas. Robusthet och en vilja att skapa en enkel dricksvattenförsörjning är drivkraften. ... Läs mer

Cirkulation 2/21

Käppalaverkets tidsplan extremt pressad

Redan år 2027 ska Käppalaverket på Lidingö klara väsentligt hårdare reningskrav jämfört med idag. Ombyggnadstiden är extremt pressad men genom att arbeta i etapper ska det gå. I mitten av februari tog Käppalaförbundet sitt nya tillstånd i anspråk. Det innebar att klockan nu tickar. Den stora ombyggnaden ... Läs mer

Cirkulation 2/21

Post-it-lappar och whiteboardtavlor

Cirkulation frågar Christian Wiklund är sedan ett och ett halvt år tillbaka vd för Roslagsvatten. En ny målsättning är att bli ett av Sveriges bästa VA- och avfallsbolag. Samtidigt ska de tre största projekten någonsin i företagets historia realiseras. Roslagsvatten i norra Storstockholmsområdet har ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenförbrukningen förändrad under pandemin

Corona-pandemin Över 14 procent. Så mycket ökade vattenförbrukningen i ett område inom storstadsregionen Hamburg, Tyskland, under den första Covid-19-vågen. Det visar tyska forskare i en artikel publicerad i Aqua. ... Läs mer

VA-aktuellt

Avloppshantering för sydvästra Skåne

Gemensam lösning Gemensam avloppslösning för sydvästra Skåne utreds vidare. Ett inriktningsbeslut från kommunerna ger grönt ljus för fortsatt planering. ... Läs mer

Annons:
Paab 2021
<< 1 2 3 ... 71 >>