Sök

Visar sökresultat för: UV-desinfektion

Cirkulation 1/15

Tecknar ramavtal för inköp av UV-ljus

Cirkulation frågar Laholmsbuktens VA har tecknat ett ramavtal för upphandling av UV-desinfektion. Upphandlingen är ovanlig men intressant, anser projektledaren Naser Adibi. Av de 24 mindre och medelstora vattenverk som drivs av Laholmsbuktens VA är det många som inte har bra mikrobiologiska ... Läs mer

Cirkulation 2/14

Skillnader mellan hur UV-aggregat testas

Den svenska vägledningen för UV-ljus vid vattenverk kan komma att uppdateras. Anled­ningen är skillnaden mellan amerikansk och europeisk testning av UV-aggregaten. Skillna­den är inte alltid tydlig vid ­upphandling, varken i förfrågan eller offerter.Bergen 2004. Östersund 2010. Upp­täckten av ... Läs mer

VA-aktuellt

UV i Lerum

Lerums kommun installerar under veckan UV-desinfektion vid Öxsjöns vattenverk som försörjer bland annat Lerum, Stenkullen och Floda. I grunden är det tänkt att UV-desinfektionen ska ersätta den nuvarande kloreringen. Utrustningen för klorering kommer dock att finns kvar och kan användas vid behov, ... Läs mer

VA-aktuellt

Umeva köper UV i Umeå

Umeva i Umeå bygger ut centrala Forslunda vattenverk samt två mindre vattenverk med UV-desinfektion som extra barriär. Installationerna beräknas vara klara under hösten. Investeringen ligger på drygt fem miljoner kronor. Det skriver Västerbottens Kuriren. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny UV-desinfektion

Vid Mölndals vattenverk invigdes ett nytt UV-reningssteg i helgen. Vattenverket är ett ytvattenverk med Rådasjön som vattentäkt. Installerandet av UV-desinfektion har kostat sju miljoner kronor. (EW) ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

UV i Norrtälje

Norrtälje kommun har låtit installera en ny mikrobiologisk barriär på sin största dricksvattenanläggning, Nånöverket. En UV-anläggning invigdes igår, torsdag. Investeringen är på 3,9 miljoner kronor. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Problem med UV-anläggning

Desinfektionsanläggningen vid vattenverket i Sandtorp, Karlstad kommun, fungerar för närvarande inte. Karlstads kommun har därför varit tvungna att gå ut med kokningsrekommendationer till boende i Molkom, Lindfors och Blombacka. Drygt 2 000 hushåll berörs.Vid Sandtorps vattenverk används UV-ljus ... Läs mer

Cirkulation 2/11

Ozon, biofilter och UV i Skien

Vid nybyggda Steinsvika vattenverk i Skien, Norge, kombineras ozon och biofilter med UV-­desinfektion för bästa möjliga vattenkvalitet. Resultatet är över de högt ställda förväntningarna.Vid designen av Steinsvika vattenverk har projektledare Arild Weholt och VA-chef Gunnar Mosevoll tillsammans ... Läs mer

VA-aktuellt

Norsk vann startar nätverk för UV

Den norska branschorganisationen för VA, Norsk Vann, startar ett särskilt erfarenhetsnätverk för UV i vattenbehandling. Målet med nätverket är att hämta in och förmedla erfarenheter från drift av UV-anläggningar, samtidigt som en UV-mötesplats skapas för aktörer i den norska VA-branschen.Resultatet ... Läs mer

Cirkulation 5/09

Mikromysteriet i Skillingaryd

Vaggeryds kommun har problem med vattenverket i Skillingaryd. Vattnet får ofta etiketten Tjänligt med anmärkning, på grund av att ett fåtal mikroorganismer i proverna. Mysteriet är att antalet mikroorganismer förefaller att öka efter UV-desinfektionen. Vaggeryds kommun har sedan länge använt UV-ljus ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 2 >>