Sök

Visar sökresultat för: Ramdirektivet

VA-aktuellt

Det tar lång tid för floder att återhämta näringsöverflöd

Halterna av fosfor och kväve i floder och vattendrag minskar i betydligt långsammare takt än utsläppsminskningarna. Det här är ny kunskap som kan få inverkan på hur EUs ramdirektiv för vatten fungerar.I en studie har forskare uppskattat inflödet av näringsämnen i alla avrinningsområden som leder ut i ... Läs mer

VA-aktuellt

Kritik mot förslag

Under våren och sommaren har flera viktiga remissinstanser reagerat på vattenmyndigheternas förslag i samrådshandlingarna om Ramdirektivet för vatten. Såväl Svenskt Vatten, Naturvårdsverket, LRF som Sveriges Kommuner och Lands­ting (SKL)är rejält missnöjda med förslagen.Fram till den 1 september ... Läs mer

Cirkulation 2/09

Vattendirektivet: Stor skillnad mellan europeiska länder

Cirkulations medarbetare i Eng­land, Frankrike och Italien har undersökt hur långt arbetet med vattendirektivet kommit. Det finns stora skillnader.I England och Wales har miljömyndigheten Environment Agency fått ansvaret för att införa vattendirektivet. Resultaten rapporteras till miljö- och ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
Cirkulation 2/09

Vattendirektivet: Hushållen får betala mest för åtgärderna

Hushållen får bära huvuddelen av kostnaderna för att minska ­övergödningen. Avloppsreningsverkens utsläpp av fosfor och kväve ska reduceras med ytterligare cirka 50 procent. Kraven på enskilda ­avlopp skärps betydligt. Det är de viktigaste förslagen i Norra Östersjöns vattendistrikts ... Läs mer

Annons:
Paab 2022