Sök

Visar sökresultat för: PFAS

VA-aktuellt

Försvarsmakten tar ansvar för PFAS i Brantafors

PFAS Försvarsmakten kommer att ta ansvaret för PFAS-föroreningarna vid Kallinge vattenverk i Brantafors, Ronneby kommun. Enligt lokala medier kommer Försvaret att ersätta Ronneby kommun för skäliga kostnader. ... Läs mer

VA-aktuellt

PFAS-ansvar kan bli regeringsfråga

PFAS Uppsala kommun kan komma att uppvakta regeringen för att utkräva ett ansvar från Försvarsmakten, när det gäller saneringen av PFAS i Uppsalas grundvatten, det meddelar Sveriges Radio P4 Uppland. Enligt Försvarsmaktens egen utredning över spridningsvägar från militärflygplatsen Ärna till ... Läs mer

VA-aktuellt

Försvaret nekar till stora delar av PFAS-förorening

PFAS Försvarsmakten tar inte på sig det fulla ansvaret för föroreningarna från perfluoerade ämnen i råvattenbrunnar i Uppsala. Enligt Försvarsmaktens internutredning över spridningsvägar från militärflygplatsen Ärna till grundvattnet i Uppsalaåsen kan bara en liten del av PFAS-halterna komma från ... Läs mer

VA-aktuellt

Ingen oro över PFAS i Finland

PFAS I Finland väcker de svenska larmen om perfluoerade ämnen i vattentäkter ingen större brådska. Finlands miljöcentral producerade en rapport i våras och har gjort en mindre serie provtagningar som avslöjat perfluoerade ämnen, PFAS, men inget görs för att kartlägga förekomsten i dricksvatten. Det ... Läs mer

VA-aktuellt

Krav på kartläggning av PFAS-föroreningar

Debatt Konsekvenserna av PFAS i våra grundvattentäkter måste kartläggas. SGU bör som tillsynsmyndighet för grundvattenfrågor få etablera en nationell strategi för kartläggningen. Det skriver 15 vattenexperter i en debattartikel på Svenska Dagbladet Brännpunkt. Bland undertecknarna finns bland ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Höga halter PFAS-ämnen i flera svenska vattendrag

PFAS Högfluoerade ämnen är spridda i svenska vattendrag från norr till söder, men halterna varierar kraftigt mellan vattendragen. Det visar en studie utförd av SLU. De högsta halterna fann forskarna i Ume älv, Delångersån, Fyrisån, Emån och Ångermanälven. Samtidigt understryker de i rapporten att ... Läs mer

VA-aktuellt

PFAS-halterna stiger - Kallinge vattenverk stängt

PFAS Halterna av PFAS i utgående dricksvatten vid vattenverket i Kallinge stiger återigen. I fredags stängdes vattenverket av säkerhetsskäl. ... Läs mer

VA-aktuellt

Länsstyrelse och kommun i Uppsala ställer krav på försvaret för PFAA-föroreningar

Miljöskyddsenheten vid länsstyrelsen samt Uppsala kommun kräver att försvaret sätter stopp för fortsatt spridning av PFOS och PFHxS till grundvattnet. Ämnena hittades i sex av Uppsala Vattens brunnar hösten 2012. Miljöskyddsenheten och Uppsala Kommun anser det nu klarlagt att utsläppen kommer från ... Läs mer

VA-aktuellt

Kommunal brunn i Båstad stängs på grund av perfluoerade ämnen

Förhöjda halter av perfluorerade ämnen (PFAS) har hittats i dricksvattnet från en kommunal dricksvattenbrunn i Förslöv, Båstads kommun. I samråd med Båstads kommun stängde därför NSVA brunnen under kvällen igår, torsdag.Brunnen försörjer kunder i Förslöv, Stora Hult, Ranarpsstrand, ... Läs mer

VA-aktuellt

Första resultaten från kartläggningen av PFAS-problemen i Kallinge

De första resultaten från provtagningarna i Kallinge, Ronneby kommun, med anledning av det PFAS-förorenade vattnet har kommit. Dessa bekräftar de tidigare resultaten, men Arbets- och miljömedicin i Lund vill fortfarande ha fler testpersoner för mer omfattande provtagning.Resultaten av ... Läs mer

Annons:
Wateraid