Sök

Visar sökresultat för: PFAS

VA-aktuellt

Uppsala överklagar PFAS-domen

PFAS Uppsala Vatten kommer att överklaga Mark- och miljödomstolens dom i skadeståndsmålet om de PFAS-föroreningar som Uppsala Vatten menar att Försvarsmakten spridit till delar av kommunens vattentäkt. Det har Uppsala Vattens styrelse beslutat vid möte idag. ... Läs mer

VA-aktuellt

UV-behandling kan fungera mot PFAS

PFAS UV-behandling ser ut att kunna vara en möjlig teknik för att rena dricksvatten från PFAS. I en avhandling från LTH detaljstuderas ytvatten och grundvatten nedströms brandövningsplattorna vid Norrbottens Flygflottilj F21 i Kallax och Blekinge Flygflottilj F17 i Kallinge. ... Läs mer

VA-aktuellt

Uppsala Vatten förlorade mot Försvarsmakten

PFAS-målet Mark- och miljödomstolen avslår det skadeståndsanspråk som Uppsala Vatten och Avfall ställt på Försvarsmakten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ängelholm kräver snabba PFAS-åtgärder

PFAS Ängelholms kommun upprepar sitt krav på snabba åtgärder för att stoppa föroreningar av PFAS från den tidigare flygflottiljen F 10 i Ängelholm. I ett yttrande till Försvarsmakten kräver kommunstyrelsen för andra gången att åtgärder mot PFAS inleds omgående. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ängelholms kommunsstyrelse kräver PFAS-stopp

PFAS Kommunstyrelsen i Ängeholm kräver i ett öppet brev svar på frågan om vad Försvarsmakten gör för att stoppa läckaget av PFAS från den gamla flygflottiljen F 10. Under åren då Försvarsmakten var verksamma på F10 har brandskum med PFAS använts vid brandövningar. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

EU förbjuder 200 PFAS-ämnen

EU Efter ett initiativ från svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA, förbjuder EU cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. ... Läs mer

VA-aktuellt

Rättegången Uppsala Vatten mot Försvaret inleds

PFAS Tisdag den 24 augusti inleds domstolsförhandlingarna mellan Uppsala Vatten och Försvarsmakten. Uppsala Vatten har stämt Försvarsmakten på 252 miljoner kronor för de PFAS-föroreningar som upptäcktes i Uppsalas dricksvatten 2012. ... Läs mer

VA-aktuellt

Dyrt att rena PFAS-förorenat lakvatten

PFAS Rening av PFAS-förorenat vatten är dyrt men reningen kan vara motiverad ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, så länge målet är att reducera PFOS eller de mest toxiska PFAS-ämnena. Det mest ekonomiska vore dock att fasa ut PFAS ur produkter. Det är slutsatsen ur en ny rapport från IVL Svenska ... Läs mer

VA-aktuellt

Region Uppsala stämmer Försvaret för PFAS

PFAS-stämning Nu stämmer även Region Uppsala Försvarsmakten för ökade kostnader i samband med att en vattentäkt förorenats av PFAS. Regionen har ökade kostnader för att trygga vattenförsörjningen till Akademiska sjukhuset. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ronneby överklagar PFAS-domen

PFAS-överklagan Ronneby Miljö & Teknik AB överklagar tingsrättens dom i PFAS-målet. Det meddelades under eftermiddagen på valborgsmässoafton. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 12 >>