Sök

Visar sökresultat för: PFAA

VA-aktuellt

Hårdare arbete mot högfluoerade ämnen

PFAS Regeringen uppdrar åt flera myndigheter att intensifiera arbetet med att upptäcka och begränsa spridningen av högfluoerade ämnen i miljön. Det skriver Klimat- och miljöminister Åsa Romson i en debattartikel i Svenska Dagbladet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Forskare studerar långtidseffekter av PFAS

PFAS Forskare vid Örebro universitet ska undersöka biologiska effekter av långlivade perfluoerade ämnen (PFAS), som till exempel PFOS, i svenska vatten. Det är professor Jana Jass vid Life Science Centre vid Örebro universitet, som leder ett treårigt projekt, som finansieras med tre och en halv ... Läs mer

Cirkulation 8/14

Uppsala hanterar PFAS-problem långsiktigt

Uppsala är den största kommun som tvingats meddela invånarna att den haft låga halter PFAS i sitt dricksvatten. Genom snabba reaktioner, ett genomtänkt informationsarbete och långsiktig teknikutveckling har situationen kunnat hanteras. Skuld­frågan diskuteras för närvarande men Uppsala Vatten vill ... Läs mer

VA-aktuellt

Försvarsmakten tar ansvar för PFAS i Brantafors

PFAS Försvarsmakten kommer att ta ansvaret för PFAS-föroreningarna vid Kallinge vattenverk i Brantafors, Ronneby kommun. Enligt lokala medier kommer Försvaret att ersätta Ronneby kommun för skäliga kostnader. ... Läs mer

VA-aktuellt

PFAS-ansvar kan bli regeringsfråga

PFAS Uppsala kommun kan komma att uppvakta regeringen för att utkräva ett ansvar från Försvarsmakten, när det gäller saneringen av PFAS i Uppsalas grundvatten, det meddelar Sveriges Radio P4 Uppland. Enligt Försvarsmaktens egen utredning över spridningsvägar från militärflygplatsen Ärna till ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Försvaret nekar till stora delar av PFAS-förorening

PFAS Försvarsmakten tar inte på sig det fulla ansvaret för föroreningarna från perfluoerade ämnen i råvattenbrunnar i Uppsala. Enligt Försvarsmaktens internutredning över spridningsvägar från militärflygplatsen Ärna till grundvattnet i Uppsalaåsen kan bara en liten del av PFAS-halterna komma från ... Läs mer

VA-aktuellt

Ingen oro över PFAS i Finland

PFAS I Finland väcker de svenska larmen om perfluoerade ämnen i vattentäkter ingen större brådska. Finlands miljöcentral producerade en rapport i våras och har gjort en mindre serie provtagningar som avslöjat perfluoerade ämnen, PFAS, men inget görs för att kartlägga förekomsten i dricksvatten. Det ... Läs mer

VA-aktuellt

Höga halter PFAS-ämnen i flera svenska vattendrag

PFAS Högfluoerade ämnen är spridda i svenska vattendrag från norr till söder, men halterna varierar kraftigt mellan vattendragen. Det visar en studie utförd av SLU. De högsta halterna fann forskarna i Ume älv, Delångersån, Fyrisån, Emån och Ångermanälven. Samtidigt understryker de i rapporten att ... Läs mer

VA-aktuellt

PFAS-halterna stiger - Kallinge vattenverk stängt

PFAS Halterna av PFAS i utgående dricksvatten vid vattenverket i Kallinge stiger återigen. I fredags stängdes vattenverket av säkerhetsskäl. ... Läs mer

VA-aktuellt

Problemen med PFAA-ämnen kartlagda i Sverige

PFAA-enkät sammanställd Fem kommuner i Sverige har haft så höga halter av perfluoerade alkylsyror, PFAA, i sitt dricksvatten från något av sina vattenverk, att det lett till åtgärder i dricksvattenförsörjningen. Det visar Livsmedelsverkets enkät som nu sammanställts i sin helhet. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 4 >>