Sök

Visar sökresultat för: Livsmedelsverket

VA-aktuellt

Ny vägledning till dricksvattenföreskrifter

Dricksvatten Livsmedelsverket har gett ut en ny vägledning till dricksvattenföreskrifterna. Den riktar sig till vattenverk, vattenlaboratorier, samt kommunernas miljö- och hälsokontor, och ska vara en hjälp för att enklare följa reglerna. De förändringar i dricksvattenföreskrifterna som ... Läs mer

VA-aktuellt

Livsmedelsverket samlar in analysdata för dricksvatten

Analysdata dricksvatten När analysdata för dricksvatten från vattenverken nu ska samlas in till myndigheterna ansvarar Livsmedelsverket för insamlingen. Tidigare var det SGU som skötte detta på uppdrag. Analysdata ska samlas in i början av 2015. ... Läs mer

VA-aktuellt

Skärp kontrollen!

Livsmedelsverket kritiserar återigen de kommunala kontrollmyndigheterna för att de inte ställer tillräckligt tydliga krav på landets dricksvattenanläggningar.Mitt i sommaren presenterades, som vanligt under senare år, Livsmedelsverkets sammanställning av kommunernas dricks­vattenkontroll, ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
Cirkulation 5/09

Cirkulation frågar: "Det allvarligaste hotet är att man tror att det inte finns något hot"

Jan Eklind är nyanställd stats­inspektör på Livsmedelsverket och ska ägna sig åt säkerhetsfrågor inom dricksvatten­området. Den 1 januari 2011 ska alla större vattenverk i landet ha ­fullgott skydd mot skadegörelse och sabotage. Jan Eklind ska driva på den processen.Med en bakgrund som agronom och många ... Läs mer

Annons:
Wateraid