Sök

Visar sökresultat för: Kallinge

VA-aktuellt

Ronneby anlitar medicinsk expertis

PFAS Kommunledningen i Ronneby kommun kommer att anlita medicinsk expertis för att kunna fastställa sjukdomssamband med vattnet i Kallinge. Varje fall ska avgöras för sig. ... Läs mer

VA-aktuellt

HD avgör lagrum för PFAS-stämningen

PFAS Högsta domstolen får titta närmare på PFAS-tvisten i Kallinge, Ronneby kommun. I slutet av juni meddelade tingsrätten att de skickat ärendet vidare för att Högsta domstolen ska avgöra vilken lagstiftning som ska tillämpas. ... Läs mer

Cirkulation 6/16

Kartläggning av PFAS-föroreningar i Kallinge

Efter larm om höga PFAS-halter i dricksvattnet från Brantafors vattenverk i Kallinge startade försvarsmakten rätt omgående undersökningar för att få klarhet i föroreningarnas ursprung, omfattning och spridning. Idag börjar bilden över spridningen av PFAS i Kallinge, Ronneby kommun, att klarna något ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Ny vattentäkt igång i Kallinge

Kallinge Ronneby Miljöteknik har öppnat en ny vattentäkt i Karlsnäs, för att ersätta de PFAS-förgiftade brunnar som tagits ur drift. Nu går det nya vattnet ut till Kallingeborna. ... Läs mer

VA-aktuellt

PFAS-halterna stiger - Kallinge vattenverk stängt

PFAS Halterna av PFAS i utgående dricksvatten vid vattenverket i Kallinge stiger återigen. I fredags stängdes vattenverket av säkerhetsskäl. ... Läs mer

VA-aktuellt

Barn i Kallinge undersöks efter PFAS-problemen

Arbets- och miljömedicin i Lund ska nu undersöka skolbarn i Kallinge, Ronneby kommun, för att analysera hur befolkningen exponerats för PFAS-ämnen från Kallinge vattenverk.– Det räcker inte med enbart mätningar, vi måste få veta hur mycket av ämnet PFAS som befolkningen i Kallinge har fått i sig genom ... Läs mer

Annons:
Wateraid