Sök

Visar sökresultat för: IT-säkerhet

VA-aktuellt

EEM:s hemsida klarar inte kokningsrekommendation

IT Eskilstuna Energi och Miljö:s hemsida har varit överbelastad under eftermiddagen efter att en kokningsrekommendation gått ut för delar av Eskilstuna. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten ROK
VA-aktuellt

Ökade krav på IT-säkerhet för vattenverk

IT-säkerhet Regeringen ska utreda hur Sverige ska höja sin IT-säkerhet som en del i EU:s gemensamma arbete för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem. Kraven på dricksvattenförsörjningen kommer att höjas. Utöver utredningen pågår ett arbete med en nationell ... Läs mer

VA-aktuellt

Ökade krav på IT-säkerhet för vattenverken

IT-säkerhet Regeringen ska utreda hur Sverige på bästa sätt ska höja sin IT-säkerhet som en del i EU:s gemensamma arbete för en hög gemensam nivå av säkerhet i nätverk och informationssystem. Kraven på dricksvattenförsörjningen kommer att höjas. Utöver utredningen pågår ett arbete med en nationell ... Läs mer

Annons:
Wateraid 2018