Sök

Visar sökresultat för: IT

VA-aktuellt

Tre av fyra använde samma säkerhetslösning

IT-säkerhet Tre av fyra av de VA-organisationer som Sveriges Radio identifierat säkerhetsbrister hos, har använt samma IT-lösning för uppringd kommunikation, Mobiflex från Addsecure. Säkerhetsexperten Leif Nixon efterlyser en IT-myndighet med samlat ansvar för att klara de kritiska IT-systemen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Hårdare krav på IT-säkerhet för vattenleverantörer

IT-säkerhet Utredningen ”Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster” har överlämnats till regeringen. Det handlar om det så kallade NIS-direktivet, en ny förordning för informationssäkerhet när det bland annat gäller leverans och distribution av dricksvatten. ... Läs mer

Cirkulation 3/17

Stockholm blir smartare

Stockholm Vatten ingår i ett samarbetsprojekt för att göra staden smartare och bättre för invånarna. I ambitionen att bli världens mest digitala stad ingår säkert och rent vatten, både i kranen och i naturen. Digital Demo Stockholm, DDS, heter den nya samarbetsform som Stockholm stad provar där stad, ... Läs mer

Cirkulation 5/16

IT-intrång inte längre en hemlighet

Hackers och kriminella samarbetar i globala nätverk för att göra intrång i dator­system, antingen för att sabotera eller för att tjäna pengar. VA-verksamheter och kommuner är inte förskonade. Nya regler om krav på att myndigheter rapporterar IT-incidenter är första steget till ett svenskt nätverk där ... Läs mer

Cirkulation 1/16

Den modernaste driftcentralen i Skandinavien

När Norrvatten invigde sin nya driftcentral på Görvälnverket i Jakobsberg i början av december 2015 kunde ledningen konstatera att det är den modernaste anläggningen i Skandinavien. Två år har det tagit att förverkliga övergången från vattenverkets gamla omoderna driftcentral med rötter långt ned i ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2019
VA-aktuellt

VA står inför internationella cyberhot

USA Vattenförsörjningsanläggningar är de infrastrukturanläggningar i USA som är mest utsatta för ett ständigt pågående hot om dataintrång. Det konstaterar den amerikanska inrikessäkerhetsdepartementet DHS, i en rapport. ... Läs mer

Cirkulation 1/15

IT-säkerhet – styra eller styras?

IT-säkerhet är högaktuellt i VA-Sverige när nu många gamla verk, pumpstationer och ledningsnät behöver bytas eller förnyas. Samtidigt är säkerhetsarbete tråkigt och obekvämt. Det ökar risken för omedvetna brister i styrsystemen. När Cirkulation 2011 gjorde en djupdykning i ämnet var experterna eniga ... Läs mer

VA-aktuellt

Avslöjar IT-sårbarhet

Drift- och övervakningssystem för vatten- och avloppsverk är sårbara för IT-hackare. Forskare vid KTH har tagit fram ett verktyg för att utvärdera säkerheten i industriella styrsystem, så kallade Scada-system.– Det är omöjligt att bygga ett helt säkert system som ingen någonsin kan ta sig in i, betonar ... Läs mer

VA-aktuellt

MSB kartlägger kommunernas IT-drift

I vilken omfattning väljer kommunerna att utkontraktera den IT-verksamhet som är kritisk för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner? Den frågan kartlägger Myndighetern för samhällsskydd och beredskap, MSB, under hösten.Kunskapen från studien är tänkt att öka MSB:s förmåga att stödja ... Läs mer

VA-aktuellt

Trolig hackerattack i USA

Amerikanska myndigheter förnekar att det var en hackerattack som orsakade en havererad pump på ett vattenverk i Springfield, Illinois, i början av november. Samtidigt säger den välrenommerade IT-konsulten Joe Weiss från Applied control solutions att dementin är konstig. En anonym hackare retar ... Läs mer

Annons:
Paab 2018
<< 1 2 >>