Sök

Visar sökresultat för: Foto: Pixhill.com

VA-aktuellt

Ingen kokning i Östersund

Östersund Kokningsrekommendationen som gällt sedan i onsdags eftermiddag för hela Östersund och delar av Krokoms kommun, har upphört. Vattnet klassas åter som tjänligt. ... Läs mer

VA-aktuellt

Arvidsjaur - ingen PFAS i nya prover

PFAS Ny provtagning av råvattenbrunnarna vid vattenverken i Arvidsjaur visar inte på några förhöjda halter av PFAS. Ingen PFAS alls hittas i proverna som tagits under helgen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverk byggs om i Tanumshede

Reningsverk Reningsverket i Tanumshede ska byggas om. Verket är huvudanläggning i Tanums kommun och har haft problem med den biologiska reningen och kapacitet. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021b
VA-aktuellt

Magsjuka i Lerum kan ha samband med dricksvattnet

Dricksvattenproblem Efter driftproblemen vid Lerums centrala vattenverk, Öxsjön, i mitten av juli, har över hundra fall av magsjuka rapporterats i kommunen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Extremt låga halter mikroplast i norskt dricksvatten

Mikroplast Extremt låga nivåer mikroplast i vatten från norska vattenverk. Det visar en ny norsk undersökning. ... Läs mer

VA-aktuellt

Flexiblare vattenlagstiftning krävs

Vattentjänstutredningen VA-lagstiftningen behöver bli mer flexibel och den statliga strukturen kring VA-frågor måste stärkas. Det var beskedet när betänkandet Vägar till hållbara vattentjänster, överlämnades till regeringen. ... Läs mer

VA-aktuellt

Fängelsestraff aktuellt för dricksvattenproducenter

Lagändring Straffskalan för allvarliga brott mot livsmedelslagen skärps. Det innebär enligt Svenskt Vatten bland annat att även personal eller politiker hos kommunala vattenproducenter och -distributörer kan få fängelsestraff för problem med dricksvattnet. ... Läs mer

Annons:
Wateraid