Sök

Visar sökresultat för: FoU

VA-aktuellt

Stor satsning på dricksvattenforskning

Svenskt Vatten Utveckling (SVU) och Formas gör en storsatsning på forskning om säkert dricksvatten. Idag har tre nya projekt beviljats forskningsmedel.– Detta är en av de tre delutlysningar som Formas och SVU, Svenskt Vatten Utveckling, gjort tillsammans. Målet med dessa tre utlysningar är att ta fram ny ... Läs mer

VA-aktuellt

Fosfortillgångarna måste beräknas mer dynamiskt

Slutledningar kring världens fosfor-resurser tenderar att bli för enkla. Att koppla konsumtion till produktion kan vara ett viktigt sätt att se tidiga varningssignaler. För att få bättre underlag för beslut och policies så måste det till betydligt mer dynamiska indikatorer där till exempel ... Läs mer

VA-aktuellt

Clear lab - ett nytt FoU-samarbete kring vatten

Högskolan Kristianstad, C4 Energi AB, Malmberg Water AB, Utvecklingsstiftelsen Sparbanken 1826 och KK-stiftelsen satsar tillsammans sju miljoner kronor under tre år för att utveckla nya analysmetoder och tekniska lösningar för vattenrening och biogasproduktion. Målet är att bidra till ett hållbart ... Läs mer

Cirkulation 2/13

Cirkulation frågar: "Förhoppningsvis intresserar man fler studenter"

Ann Mattsson ska framöver under en del av sin tid verka som adjungerad professor i vattenrenings­teknik vid Chalmers tekniska högskola. Detta vid sidan om sitt jobb som avdelningschef på Gryaab där hon ansvarar för utveckling, kvalitet och miljö.Den 22 februari höll tre nya professorer sina ... Läs mer

VA-aktuellt

Klart med VA-forskningsbolag i Sydsverige

UPPDATERAD 130228 kl 09.48. Nu har Malmö kommun sagt ja till att bilda ett gemensamt forskningsbolag för VA-området genom VA Syd, Sydvatten och NSVA, något Cirkulation skrivit om tidigare. Syftet är att koordinera och utveckla den forskning som idag sker hos var och en av de tre, och att bättre möta de ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Modell för värdering av vatten

När vattenkvalitet ska värderas som en tillgång i ett ekosystem så är det svårt att få med värden som till exempel rekreation eller människors hälsa. Det är också svårt att ta koppla effekter på vattenkvaliteten till förvaltningsåtgärder.En grupp forskare har nu utvecklat en mall för värdering som tar ... Läs mer

VA-aktuellt

Tre nya professorer inom VA och vatten

I morgon, fredag, håller tre nya professorer inom kretslopp och vatten sina introduktionsföreläsningar vid Chalmers i Göteborg. De tre är:Dr Lena Blom, adjungerad professor i hållbara vatten- och avloppssystem. Lena Blom ingår i den nya strategiska samordningsgruppen Kretslopp och vatten i ... Läs mer

VA-aktuellt

Åtgärder mot kväveföroreningar måste skräddarsys

I Danmark har politiska åtgärder mot kväveföroreningar generellt sett varit framgångrika. Enligt ny forskning har kvävehalterna vid tio utvalda mynningar till vattendrag, minskat med 39 procent under perioden 1989-2009. För att klara EUs kvävedirektiv och EUs vattendirektiv på ett kostnadseffektivt ... Läs mer

VA-aktuellt

Medel till miljöinriktad nanoforskning

Mistra startar ett nytt forskningsprogram: Mistra Environmental Nanotechnology som ska finansiera forskning om hur nanoteknik kan bidra till ett hållbart samhälle.– Mistra satsar på nanoteknik för att undersöka potentialen för nya miljötillämpningar och ta fram kunskaper om risker med användningen ... Läs mer

VA-aktuellt

Forskningspengar till VA-området

Forskning och examensarbeten inom VA-området får en stor del av anslagen när Sveriges ingenjörer delar ut nya miljöstipendier.– Vi har tidigare gett 2 miljoner kronor till forskningsprojekt knutna till Hammarby Sjöstadsverket. Nu får ytterligare tre forskare och 20 studenter stöd ur vår miljöfond, ... Läs mer

Annons:
Wateraid