Sök

Visar sökresultat för: FoU

VA-aktuellt

Klimatförändringar skapar förvärrad vattenbrist

Över sju procent av världens befolkning kan påverkas av vattenbrist i framtiden, som en effekt av klimatförändringarna.Det visar en studie från Potsdam Institute for Climate Impact Research. Forskare har publicerat en modell som visar att tillgängligheten till sötvatten kommer att förändras i ... Läs mer

VA-aktuellt

Solvatten kan vinna Polhemspriset

En lågteknologisk vattenrenare kan vinna Polhemspriset för banbrytande uppfinning i människans tjänst. Petra Wadströms uppfinning Solvatten är en av tre som kan få det prestigefyllda ingenjörspriset.Solvatten renar och värmer vatten enbart genom solljus. Solvattenbehållaren är utformad som en ... Läs mer

VA-aktuellt

Avloppsvatten värdefull resurs

Direkt återanvändning av avloppsvatten kommer att öka stort i omfattning globalt. Det är slutledningen i en studie ledd av Tottori universitetet i Japan och FN:s tankesmedja om vatten, miljö och hälsa; UNU-INWEH.Användandet av behandlat avloppsvatten för lantbruk och andra ändamål kommer att öka ... Läs mer

VA-aktuellt

Flerårig satsning på läkemedelsrening

Regeringen vill bidra till en satsning på avancerad reningsteknik för läkemedelssubstanser och andra svårnedbrytbara kemikalier vid reningsverk.Utöver de tio miljoner kronor som avsatts i statsbudgeten 2014, som Cirkulation skrivit om tidigare, så föreslår nu Miljödepartementet en fortsatt ... Läs mer

VA-aktuellt

Juniorvattenpris för arbete om oljespill

Studenterna Naomi Estay och Omayara Toro från Chile fick ta emot årets Stockholm Junior Water Prize igår kväll. Priset delades som vanligt ut av kronprinsessan Victoria.De chilenska studenterna fick priset för sitt arbete om hur levande organismer kan hjälpa till att rena oljeföroreningar i extremt låga ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Vegetarisk diet ger bättre vattenbalans

Minskad köttkonsumtion inom EU skulle innebära en mer hållbar vattenanvändning. En studie som presenterats i Ecological Indicators visar att en vegetarisk diet är det mest hållbara ur vattensynpunkt men att alla steg mot en minskad köttkonsumtion också innebär en bättre vattenbalans.I studien har ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny testanläggning i Norrtälje utreds

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova har beviljat en halv miljon kronor till att utreda förutsättningarna för en ny anläggning i Norrtälje, för prövning av dricksvattenanläggningar och BDT-bäddar (bad- disk, och tvättvatten). Anläggningen är även tänkt att visa allmänheten olika toalettlösningar ... Läs mer

Cirkulation 4/13

Pilotanläggning ska testa NOM-reduktion

Pilotanläggningen på Lovö ­vattenverk håller på att rustas upp. Nu trimmas referenslinjen för att så långt som möjligt likna dricksvattenproduktionen i verket. Sedan ska en ny testlinje installeras med kontinuerlig magnetisk jonbytesteknik för att reducera NOM.Lovöverket ligger vid en del av västra ... Läs mer

VA-aktuellt

Peter Morgan får Stockholm Water Prize

Peter Morgan, för närvarande verksam i Zimbabwe, tilldelas Stockholm Water Prize för år 2013. Det tillkännagav Siwi idag. Han får priset för sitt arbete med att skydda hälsa och rädda liv för miljoner människor genom förbättrad sanitet och vattenteknik.Peter Morgan har arbetat under 40 år med praktiska ... Läs mer

Cirkulation 3/13

Cirkulation frågar: "Läkemedelsrester är det vi verkligen ska sätta på kartan"

Clear ska sätta Kristianstad på vatteninnovationskartan. Aktörer från offentlig sektor, näringsliv och akademi ska samarbeta i projektet. Malmberg Water har engagerat sig i projektet. VD är Johan Möllerström.Clear Lab kallas den forskningsdel som ska bli ett samlingsnamn för utvecklingsprojekt ... Läs mer

Annons:
Wateraid