Sök

Visar sökresultat för: FoU

VA-aktuellt

Ny luftningsteknik ska spara energi

Dagens ibland energikrävande reningsverk ska i framtiden kunna producera energi. Ny luftningsteknik är en nyckelfunktion som ska testas på Hammarby Sjöstadsverk.EU satsar med nystartade projektet R3 Water 50 miljoner kronor på att hitta innovativa lösningar för bättre kommunal vattenrening. ... Läs mer

Cirkulation 1/14

Testar teknik för läkemedelsrening

I ett tvåårigt utvecklingsprojekt lett av Berndt Björlenius vid KTH ska effektiva tekniker för läkemedelsrening testas. Inom några år ska reningsverk kunna gå från teori till praktik för att kunna ta hand om svårnedbrytbara substanser.Äntligen är den mobila testanläggningen på plats djupt nere i berget ... Läs mer

VA-aktuellt

Stipendier till forskning om vattenrening

Flera vattenprojekt får stipendier när Sveriges Ingenjörers miljöstipendier till forskning och examensarbeten delas ut.Karin Björklund, Chalmers Tekniska Högskola får 34 000 kronor för forskning om adsorption av organiska föroreningar i dagvatten.Stephan Köhler, Lutz Ahrens, Alexander Keucken ... Läs mer

VA-aktuellt

Utvecklingscentrum för vatten igång i egen regi

Den 1 januari startades Utvecklingscentrum för vatten (UCV) som en permanent verksamhet inom Campus Roslagen AB i Norrtälje. Verksamheten har drivits i projektform under 2013 men övergår nu till en egen verksamhet.Under 2014 ska Demotest Skärgården förverkligas, där ska UCV utforma testbäddar för ... Läs mer

VA-aktuellt

Modellering av reningsverk

VA-kluster Mälardalen bjuder in VA-organisationer i hela Sverige till en användargrupp för personer med intresse för modellering av avloppsreningsverk. Syftet är att skapa ett nätverk för utbyte av erfarenheter, inspirerande föredrag och information från forskningen, det skriver VA-kluster ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
Cirkulation 8/13

Från branschen: "Ökad urlakning av organiskt kol en trolig orsak till brunifiering"

Brunifieringen ökar i svenska sjöar. I en avhandling vid Lunds universitet om orsaken till brunfärgning av två småländska sjöar argumenterar Petra Bragée övertygande om nyttan av att använda bottensediementsundersökningar för att analysera sjöars variationer under längre perioder. Det kan vara ... Läs mer

VA-aktuellt

Utvecklar frystorkning av slam

En fullskalig demonstrationsanläggning för frystorkning av avloppsslam, är ett av de projekt som får bidrag från Vinnovas program för testbäddar inom miljöteknikområdet. Det är bolaget Future Eco North Sweden AB som får nära tre miljoner kronor i utvecklingsanslag.– Vi kommer att köra testen i Boden där ... Läs mer

VA-aktuellt

Siwi värd för Sveriges första Unesco-center

FN inrättar ett forskningscenter för internationella vattenfrågor i Sverige. Det är Unesco, FN:s organisation för utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation, som sent i går beslutade att inrätta ett forskningscenter för internationella vattenfrågor i Sverige. Centret kommer att drivas av ... Läs mer

VA-aktuellt

2,2 miljoner till metoder för att upptäcka mikrobiella föroreningar i dricksvatten

Sydvatten och Lunds universitet har tilldelats 2,2 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för ett gemensamt forskningsprojekt. Syftet är att ta reda på hur mikrobiell rening av dricksvatten fungerar och att utveckla metoder för att kunna upptäcka mikrobiell förorening av dricksvatten.– Det är oerhört ... Läs mer

VA-aktuellt

Musselskal används för läkemedelsrening

Musselskal och andra restprodukter från havsmatsindustrier testas som filtermaterial vid finpolering av delvis renat avloppsvatten. Det är vid Universitetet i Bath, Storbritannien, som Dr Darrell Pattersson leder försök där musselskal används, metoden ska vara en billigare och mer miljövänlig metod ... Läs mer

Annons:
Paab 2022