Sök

Visar sökresultat för: FoU

VA-aktuellt

Mobil pilotanläggning för läkemedelsrening

En mobil pilotanläggning för läkemedelsrening kommer att testas på ett antal reningsverk i främst Blekinge och Skåne under året. Företaget Primozone har tidigare testat sin teknik med filtrering och ozonering på bland annat Lundåkraverket i Landskrona. Nu är målet att testa tekniken på tio reningsverk, ... Läs mer

Cirkulation 4/14

Från branschen: "Risk att överskatta E. coli som indikator för Cryptosporidium"

Indikatorn E. coli är ett vanligt och förhållandevis billigt mått på fekal förorening. Analyser av Cryptospo­ridium är mer kostsamma, varför man ibland skattar risken för Cryptospo­ridium utifrån E. coli-mätningar. För att undersöka om mängden E. coli eller koliforma bakterier kan förutsäga mängden av ... Läs mer

Cirkulation 4/14

Framtidens reningsverk är kompakta

Framtidens avloppsreningsverk tar mindre plats. Nya effektivare processlösningar införs med flera olika alternativa reningsmetoder. Energianvändningen minimeras och restprodukterna används som jordförbättringsmedel och till energiproduktion.Det är några av de slutsatser som VA-teknik Södras ... Läs mer

VA-aktuellt

Läkemedelsreningsförsök i Uppsala

Nu flyttas den försöksanläggning för rening av läkemedelsrester i avloppsvatten, som drivs av KTH, till Kungsängsverket i Uppsala. Försöken i Uppsala pågår under sommaren och är en del av ett flerårigt forskningsprojekt vid KTH.– I dagsläget finns det rester av omkring 1 300 aktiva substanser från ... Läs mer

VA-aktuellt

Henrik Aspegren adjungerad professor

Henrik Aspegren är adjungerad professor i VA-teknik vid LTH med inriktning mot städernas VA-tekniska infrastruktur, från den 1 juni. Henrik Aspegren är vice förbundsdirektör och utvecklingsdirektör på VA Syd. Han kommer att arbeta med handledning av doktorander och examensarbetare och delta i ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

Sweden Water Research nytt FoU-bolag

Det forsknings- och utvecklingsföretag för vatten som drivs av NSVA, Sydvatten och VA Syd, heter nu Sweden Water Research AB. Bolaget har varit igång sedan den 1 januari 2014 och är tänkt för att samordna resurser för att säkra underhåll, hitta nya lösningar och bredda kunskapen inom de tre ... Läs mer

Cirkulation 3/14

Beredningstekniken för dricksvatten utvecklas snabbt

Hos Norrvattens Görvälnverk i Järfälla drivs massor av ­utvecklingsprojekt. Många för att få bukt med humus i ­råvattnet. Samtidigt kan man få tag i parasiter, bakterier, virus och oönskade kemikalierester i dricksvattnet.Alexander Keucken forskar på ett filter för vatten som nästan kan liknas vid vad ... Läs mer

VA-aktuellt

Pengar för läkemedelsrening utlysta

Nu utlyser Havs- och vattenmyndigheten, Hav, tio miljoner kronor till projekt som syftar till att rena avloppsvatten från läkemedelsrester och miljöfarliga ämnen. Pengarna ingår i regeringens fyraåriga satsning på bättre och mer avancerad rening av avloppsvatten. Det rör sig totalt om 32 miljoner ... Läs mer

VA-aktuellt

Mistra satsar på nanoteknik med miljönytta

Forskningsstiftelsen Mistra startar ett nanoprogram med säkerhet i fokus. Programmet Mistra Environmental Nanosafety får Chalmers som bas. Forskarna har fyra år på sig för att utveckla metoder som gör att nanoteknik blir en viktig del av ett hållbart samhälle. Bland annat finns förhoppningar om att ... Läs mer

Cirkulation 2/14

Framtiden för dagvatten

Behovet av en övergripande dagvattenstrategi har ­aldrig varit större. Framtidens samhällsbyggare står inför stora utmaningar. Det konstaterar professor Maria Viklander, ­programledare för Dag och Nät, ett ­nationellt forsknings- och utvecklingscentrum inom dagvattenområdet vid Luleå tekniska ... Läs mer

Annons:
Paab 2022