Sök

Visar sökresultat för: FoI

Cirkulation 3/22

Århus vill ta täten

Århus på Jylland i Danmark fortsätter sina högtflygande planer kring modern avloppshantering där verken blir produktionsanläggningar. Vi tittade närmare på den omfattande renoveringen av Egå reningsverk för sex år sedan, och nu har vi kollat hur det har gått. I dagens plan finns också att bygga en ännu ... Läs mer

Cirkulation 2/22

Nytt program för de fyra VA-klustren

Branschens fyra forskningskluster har fått nya miljoner beviljade som stöd från Svenskt Vatten Utveckling, SVU, för den nya programperiod som just startat och varar 2022 – 2024. Cirkulation har tagit reda på vad som kommer att hända i dessa kluster nu. Mer än 30 miljoner delar SVU nu ut till de fyra klustren, ... Läs mer

VA-aktuellt

Ordiva vill hitta ord i VA

Språk Ord i VA, Ordiva, är ett förnyat initiativ att blåsa liv i arbetet med bättre svensk terminologi för VA-området. Bakom initiativet finns Michael Cimbritz på Lunds Tekniska Högskola, LTH och konsulten Henrik Nilsson ... Läs mer

VA-aktuellt

Plos Water ny forskningstidskrift

Vattenforskning Plos Water är en ny tidskrift hos den icke-vinstdrivande publicisten för vetenskapliga artiklar Plos. Artiklarna publiceras öppet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Ny lagstiftning försvårar för VA-forskare

Oro bland doktorander Forskningen inom VA-området kan drabbas av sommarens förändringar i den svenska utlänningslagen. Oron är stor bland utländska doktorander. Samtidigt finns det en del möjligheter. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
Cirkulation 7/21

Avancerad avloppsrening i Degeberga

Våren 2020 blev lilla Degeberga reningsverk utanför Kristianstad först i landet med en fullskalig avancerad avloppsrening genom slutfiltrering i granulerat aktivt kol. Under ett och ett halvt år har anläggningen utvärderats. ... Läs mer

VA-aktuellt

UV-behandling kan fungera mot PFAS

PFAS UV-behandling ser ut att kunna vara en möjlig teknik för att rena dricksvatten från PFAS. I en avhandling från LTH detaljstuderas ytvatten och grundvatten nedströms brandövningsplattorna vid Norrbottens Flygflottilj F21 i Kallax och Blekinge Flygflottilj F17 i Kallinge. ... Läs mer

VA-aktuellt

Omvandlar slam till biokol

Slam Genom pyrolys ska slam från reningsverk omvandlas till biokol för att säkert kunna återföra fosfor och kol till lantbruksmark. En testbädd för utveckling delas nu av fyra kommunal VA-verksamheter. ... Läs mer

Cirkulation 4/21

Recolab testar gränserna

I början av maj invigdes Recolab vid Öresundsverket i Helsingborg. Digitalt och lite försiktigt på grund av pandemin. Recolab är via ett vakuumledningssystem kopplat till den nya stadsdelen Oceanhamnen som också kommer att vara platsen för den internationella stadsmässan H22 City Expo under 2022. ... Läs mer

VA-aktuellt

VA-forskning på 100-lista

Forskning Ett par renodlade VA-forskningsprojekt har tagit sig in på IVA:s 100-lista som presenterades i mitten av maj. Det gäller elektroniska tungor och urinbaserad gödsel. ... Läs mer

Annons:
Cirkulation Karriär
<< 1 2 3 4 >>