Sök

Visar sökresultat för: FoI

VA-aktuellt

Ny lagstiftning försvårar för VA-forskare

Oro bland doktorander Forskningen inom VA-området kan drabbas av sommarens förändringar i den svenska utlänningslagen. Oron är stor bland utländska doktorander. Samtidigt finns det en del möjligheter. ... Läs mer

Cirkulation 7/21

Avancerad avloppsrening i Degeberga

Våren 2020 blev lilla Degeberga reningsverk utanför Kristianstad först i landet med en fullskalig avancerad avloppsrening genom slutfiltrering i granulerat aktivt kol. Under ett och ett halvt år har anläggningen utvärderats. ... Läs mer

VA-aktuellt

UV-behandling kan fungera mot PFAS

PFAS UV-behandling ser ut att kunna vara en möjlig teknik för att rena dricksvatten från PFAS. I en avhandling från LTH detaljstuderas ytvatten och grundvatten nedströms brandövningsplattorna vid Norrbottens Flygflottilj F21 i Kallax och Blekinge Flygflottilj F17 i Kallinge. ... Läs mer

VA-aktuellt

Omvandlar slam till biokol

Slam Genom pyrolys ska slam från reningsverk omvandlas till biokol för att säkert kunna återföra fosfor och kol till lantbruksmark. En testbädd för utveckling delas nu av fyra kommunal VA-verksamheter. ... Läs mer

Cirkulation 4/21

Recolab testar gränserna

I början av maj invigdes Recolab vid Öresundsverket i Helsingborg. Digitalt och lite försiktigt på grund av pandemin. Recolab är via ett vakuumledningssystem kopplat till den nya stadsdelen Oceanhamnen som också kommer att vara platsen för den internationella stadsmässan H22 City Expo under 2022. ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

VA-forskning på 100-lista

Forskning Ett par renodlade VA-forskningsprojekt har tagit sig in på IVA:s 100-lista som presenterades i mitten av maj. Det gäller elektroniska tungor och urinbaserad gödsel. ... Läs mer

VA-aktuellt

Skånska testbäddar från råvatten till reningsverk

FoI Det nedlagda Källby vattenverk i Lund har fått nytt liv som testbädd för att testa och utveckla framtidens instrument och mätmetoder för vattenkvalitet. Nu får VA Syd 2,5 miljoner kronor från Vinnova för att vidareutveckla Källby vattenverkstad tillsammans med ytterligare två testbäddar. ... Läs mer

VA-aktuellt

Pilot för slamfritt reningsverk

Teknikutveckling Kommunägda Roslagssvatten startar tester i pilotskala för att testa ny teknik där slam omvandlas till biokol. Tekniken kommer från C-Green Technology. Även IVL Svenska Mijöinstitutet finns med i samarbetet för att i förlängningen skapa ett slamfritt reningsverk. ... Läs mer

Cirkulation 3/21

Datorkraft öppnar ledningsnätet

Cirkulation frågar Nya möjligheter inom datahantering öppnar en helt ny värld för arbetet med VA-ledningar. Modeller gör det osynliga synligt. På Luleå Tekniska universitet pågår spännande forskning inom området. Annelie Hedström har nyligen tillträtt en ny tjänst som professor i VA-teknik vid Luleå ... Läs mer

VA-aktuellt

VA Syd utvecklar smart brandpost

VA-teknik Med en smart brandpostplugg kopplas brandposterna på dricksvattennätet upp och kan varna vid läckor eller felaktig hantering. VA Syd har genomfört en innovationsupphandling för att driva på utvecklingen. ... Läs mer

Annons:
Paab 2022
<< 1 2 3 >>