Sök

Visar sökresultat för: EU

VA-aktuellt

Sverige väntar på svar om böter

Frågan om Sverige ska få böter eller inte för brott mot avloppsdirektivet är något EU-kommissionen ska fundera över efter att Sverige nu svarat på den fällande domen som kom tidigare i höstas. ... Läs mer

VA-aktuellt

Direktiv ska ge snabbare miljögiftvarningar

Dricksvattendirektivet Dricksvattenutredningen "En säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet" presenterades den 15 oktober. Arbetsmetoden som dricksvattendirektivet ger, ska hjälpa till att förhindra framtida miljögiftskandaler. ... Läs mer

Cirkulation 7/21

Statligt stöd saknas

Sverige har fällts i EU-domstolen för brott mot avloppsdirek­tivet och nu höjs röster i branschen om att Sverige inte för­stått sig på hur EU fungerar. Kommunerna har följt svenska regler men svenska staten har tolkat EU-reglerna på ett eget sätt och inte bokstavligen. Nya investeringar i norr innebär att ... Läs mer

VA-aktuellt

Sverige fälls för dålig avloppsrening

EU Som väntat fälldes Sverige i EU-domstolen för bristande avloppsrening, en överträdelse av EU:s avloppsdirektiv. ... Läs mer

VA-aktuellt

EU förbjuder 200 PFAS-ämnen

EU Efter ett initiativ från svenska Kemikalieinspektionen och den tyska miljömyndigheten UBA, förbjuder EU cirka 200 PFAS-ämnen från och med februari 2023. ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Italienska arsenikproblem till EU-domstolen

Italien För sju år sedan fick Italien i uppgift av EU att få bort de höga arsenikhalterna från dricksvattnet i flera kommuner. Eftersom några av dem fortfarande har problemet tar nu EU-kommissionen Italien till domstol. ... Läs mer

VA-aktuellt

Skövde vill att regeringen prövar vattenplan

Vattenförvaltningsplan Skövde kommun kommer att skicka förslaget på vattenförvaltningsplan för prövning hos regeringen med anledning av att kommunen bedömer att förslaget inte är fullt utrett och att dess konsekvenser på det sättet inte är tillräckligt beskrivna. Kommunen bedömer att förslaget ... Läs mer

VA-aktuellt

Sverige fälls och frias för avloppsrening

EU Sverige bör fällas för dålig avloppsrening på några orter, men frias i de flesta fallen och inga böter bör dömas. Det är förslaget från EU:s generaladvokat i rättegången i EU-domstolen mot Sverige. ... Läs mer

VA-aktuellt

Slovenien i EU-domstolen för bristande rening

EU EU-kommissionen drar Slovenien inför EU-domstolen, eftersom landet trots varningar inte fixat sitt avloppssystem i huvudstaden Ljubjana och tre andra städer. ... Läs mer

VA-aktuellt

Hårdare gränsvärden och kontrollkrav på vatten

Direktiv EU:s nya dricksvattendirektiv skärper arbetet med fortsatt säkert dricksvatten. Nu kommenterar Livsmedelsverket effekterna av direktivet. ... Läs mer

Annons:
Wateraid
<< 1 2 3 ... 15 >>