Sök

Visar sökresultat för: EU

VA-aktuellt

Sena vattenplaner - Danmark fälls i EU-domstolen

Danmark Danmark har fällts i EU-domstolen för omfattande förseningar i landets införande av vattenplaner, i enlighet med vattendirektivet. ... Läs mer

VA-aktuellt

Portugal stäms för dålig avloppsrening

EU-kommissionen stämmer Portugal stäms nu av EU-kommissionen för överträdelser mot EU:s avloppsvattendirektiv. Processen har pågått sedan 2009 då landet fälldes för att inte direktivet uppfylldes. Det är fortfarande två tätorter som inte klarar direktivet; Vila Real Santo António med 116 500 ... Läs mer

VA-aktuellt

Samråd om åtgärdsprogram

Vattendirektivet Sveriges vattenmyndigheterna genomför från 1 november ett samråd för myndigheternas förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. Arbetet kommer att sätta ramarna för vattenförvaltningen fram till 2021. ... Läs mer

Cirkulation 6/14

Katrineholm har påbörjat intrimningen

I Katrineholm pågår kampen mot klockan. Rosenholms reningsverk är det sista i landet som åtgärdas för att uppfylla EU-kommissionens krav på kväverening. Under sommaren har intrimningen börjat. ... Läs mer

VA-aktuellt

Kräver större tydlighet i åtgärdsprogrammen

Staten måste förbättra åtgärdsprogrammen för hur Sverige ska klara EU:s vattendirektiv, annars är risken att unionens krav inte uppnås. Det framhåller Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, i en skrivelse till regeringen.– Åtgärdsprogrammen är för vagt utformade. De pekar inte ut vilka konkreta ... Läs mer

Annons:
VAK 2022
VA-aktuellt

EU-kommissionen positiv till medborgarinitiativiet Right2water.

Något obemärkt i Sverige så ställde sig EU-komminssionen sig i slutet av mars positiv till det allra första inlämnade EU-medborgarinitiativet och lägger fram förslag på de områden där den är behörig. Förslaget gäller medborgarnas rätt till vatten och sanitet. Organisatörerna bakom initiativet ... Läs mer

VA-aktuellt

Dialog om nästa vattenförvaltningscykel

Vattenmyndigheterna genomför just nu dialogmöten i de fem vattendistrikten, i samband med arbetet för att ta fram ett nytt åtgärdsprogram inför nästa vattenförvaltningscykel.Mötena startade med Norra Östersjön den 25 februari. Den 18 mars hölls mötet för Bottenviken och idag den 24 mars är det ... Läs mer

Cirkulation 2/14

Från branschen: "Vad innebär EU:s nya vattenstrategi för Sverige?"

EU:s ramdirektiv för vatten har gått in i tonåren. Mer än 13 år har passerat sedan vattendirektivet antogs, ett direktiv som under sin barndomsperiod blev uppfostrat till att åstadkomma god ekologisk status i Europas söt- och kustvatten. Detta är numera välkänd skåpmat inom det europeiska ... Läs mer

VA-aktuellt

Grekland klarar inte EU:s avloppsreningskrav

EU-kommission återkallar Grekland till EU-domstolen på grund av dålig rening av kommunalt avloppsvatten. EU-domstolen dömde redan 2007 Grekland för att landet inte lever upp till den avloppsrening som krävs enligt EU-direktiven. 23 tätorter i landet saknade adekvat hopsamling och rening av ... Läs mer

VA-aktuellt

Danmark misslyckas med åtgärdsplaner

EU-kommissionen uppmanar nu Danmark att snarast få fram nya åtgärdsplaner inom vattendirektivet. Planerna skulle vara hos EU-kommissionen redan 2009. Danmark fastställde åtgärdsplaner först 2012, efter flera påminnelser från kommissionen. Det danska rättsväsendet underkände dock de remisstider ... Läs mer

Annons:
Paab 2022