Sök

Visar sökresultat för: EU

VA-aktuellt

Ökad vattenkunskap i Europaparlamentet

En nystartad tvärpolitisk vattengrupp ska öka vattenkompetensen hos ledamöterna i Europaparlamentet nu när EU-kommissionen ska resurs- och klimatanpassa vattenpolitiken. Initiativet till gruppen kommer från den europeiska branschorganisationen Eureau, och bakgrunden är förstås de utmaningar ... Läs mer

VA-aktuellt

Räcker EU-lagen?

Räcker lagstiftningen i EU för att skydda människors hälsa när de varje dag exponeras för en kombination av många olika kemikalier? Den frågan har EU:s miljöministrar nu gett kommissionen i uppdrag att utreda under 2010.Varje dag utsätts människor för en mängd olika kemikalier. Forskarna har länge oroat ... Läs mer

VA-aktuellt

Dags för direktiv

Den 26 november införs EU:s översvämningsdirektivet i svensk lagstiftning. Tanken är att arbetet med översvämningsdirektivet och vattendirektivet ska samordnas.Bakgrunden är de stora översvämningar som drabbat Europa under 2000-talet. Medlemsländernas tidigare arbete med översvämningar ska nu ... Läs mer

Annons:
Grundfos 2021
Cirkulation 3/09

Vattenfrågorna är viktiga i årets EU-val

Vattenfrågorna har fått större utrymme än tidigare under den här mandatperioden i EU-par­lamentet. Flera viktiga lagar har gått igenom och börjar nu successivt att tillämpas i Sverige med vattendirektivet i spetsen. Under nästa mandatperiod väntar flera utmaningar.Hälsa och miljö är två av de områden ... Läs mer

VA-aktuellt

Lagarna kring EU:s nya vattendirektiv färdiga

Godkänd, men inte mer! Så sammanfattar VA-branschen den kompromiss om prioriterade kemikalier som gjordes i andra behandlingen av vattendirektivets artikel 16.– Flera av de skärpningar som Eureau lobbade för finns nu med i lagen. För­siktighetsprincipen är inskriven och vikten av uppströmsarbete ... Läs mer

VA-aktuellt

Europas hav ska ha god miljöstatus inom 12 år

Senast 2020 ska Europas hav ha uppnått god miljöstatus baserad på åtgärdsplanerna som ska vara i drift 2016. Det fastställer det marina direktivet som troligen träder i kraft i april i år. Från svenskt håll är man mycket nöjd med direktivet. Det innebär ett starkare lagligt stöd än vad som tidigare funnits för ... Läs mer

Annons:
Paab 2021