Sök

Visar sökresultat för: EU

VA-aktuellt

Sverige har feltolkat EUs lag om vattentjänster

Sverige kan ha genomfört begreppet vattentjänster i EUs vattenlagstiftning på fel sätt. Enligt EU ska alla som nyttjar vatten på olika sätt betala för sig, inte bara de som får dricksvatten eller sitt avloppsvatten behandlat.På förslag från miljökommissionär Janez Potočnik sänder EU-kommissionen så ... Läs mer

VA-aktuellt

Slarvar Sverige i redovisningen om tillståndet i svenska vatten?

I en informell skrivelse till den svenska regeringen ställer EU-kommissionen en rad frågor om hur Sverige uppfyller kraven i vattendirektivet. Kommissionen oroar sig över att kunskapen om miljötillståndet i svenska vatten är för dålig, och att ansvarsfördelningen i åtgärdsprogrammen är för otydlig.<p ... Läs mer

VA-aktuellt

Sverige får svårt att nå god vattenstatus i tid

Med nuvarande tempo i åtgärdsarbetet är risken att Sverige inte kan uppfylla miljökvalitetsnormerna i tid. Det konstaterar vattenmyndigheterna efter att ha sammanställt och analyserat myndigheters och kommuners redovisning av arbetet med vattenförbättrande åtgärder för 2010.Enligt planen ska ... Läs mer

Cirkulation 5/11

Hur mår egentligen EU:s vattenlagstiftning?

Att EU:s vatten inte mår bra, det vet vi. Men hur står det egentligen till med EU:s vattenlagstiftning? För närvarande genomgår den en –Fitness Check–, och nästa år får vi resultatet när EU-kommissionen presenterar sin –Blueprint to Safeguard Europe´s Water–.Ramdirektivet för vatten, med ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattendirektivet sätter press på kemikalieregler

Belgien, Estland och Tjeckien kommer allt närmare en rättsprocess i EU. Anledningen är att de ännu inte införlivat vattendirektivets artikel 16 om prioriterade kemikalier i sin nationella lagstiftning. Det skulle ha gjorts innan den 13 juli förra året.Redan i september fick länderna en formell ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

EU varnar Polen och Rumänien

EU-kommissionen försöker nu få Polen och Rumänien att lägga fram sina planer för administration av avrinningsområden. Länderna har två månader på sig, annars hotar Europadomstolen.EU-kommissionen menar att ytterligare förseningar från Polen och Rumänien riskerar att äventyra hela införandet av ... Läs mer

VA-aktuellt

Förbättrat vattenskydd runt Donau

EU-kommissionen ha nu presenterat sin strategi för Donauområdet, där vattenskyddet utgör en viktig del.-Jag hoppas att vi bara om några år ska förbättringar av vattenkvaliteten, översvämningsskyddet och den biologiska mångfalden, säger kommissionens ordförande José Barroso.Området har under ... Läs mer

VA-aktuellt

EU varnar för slarv med vattendirektivet

Sju länder varnas nu av EU för att de inte inkommit med åtgärdsplaner för sina avrinningsområden i enlighet med EUs vattendirektiv.Det är Belgien, Cypern, Danmark, Grekland, Malta, Portugal och Slovenien som nu får en första anmärkning. (EW) ... Läs mer

VA-aktuellt

Nanomaterial bör spåras anser Belgien

Inför revideringen av Reach nästa år föreslår det belgiska ordförandeskapet att att register ska skapas för att kunna spåra nanomaterial. Idag finns ingen lagstiftning, varken nationell eller internationell, för nanomaterial.-Nanomaterialen ökar i våra vardagsvaror och konsumentprodukter, och ... Läs mer

VA-aktuellt

EU sätter press på kväverening

I onsdags besökte EU-kommissionen Sverige för att bland annat informera sig om hur de svenska reningsverken uppfyller kraven på rening. Tonen mot de reningsverk som enligt kvävedomen är skyldiga att uppfylla avloppsdirektivets krav skruvas nu upp.Varken EU-kommissionen eller den svenska regeringen ... Läs mer

Annons:
Wateraid