Sök

Visar sökresultat för: EU

VA-aktuellt

Fem av sex klarar kvävekravet under 2013

Fem av sex kommuner som släpar efter med att uppfylla de krav på kväverening som ställs, räknar med att klara uppgiften under 2013.I januari kallade Miljödepartementet till sig representanter från åtta kommuner där departementet saknade uppgifter om kvävereduktionen vid reningsverken. Två kommuner, ... Läs mer

VA-aktuellt

Lena Ek vill skjuta över kväve-vite till kommunerna

UPPDATERAD 130207 Kl 10:58 Miljöminister Lena Ek vill skjuta över notan för statens förväntade vite för bristande kvävereningen på enskilda kommuner.Miljöministern förväntar sig att EU kommer att ge Sverige ett vite på 250 000 kronor per dag som reningsverk överträder EUs gränser för kväveutsläpp. I ... Läs mer

VA-aktuellt

EU antog vattenstrategi

Igår antogs EUs strategi för att skydda Europas vatten formellt. EUs miljöråd antog då den strategi som presenterades för ett par veckor sedan som EUs Blueprint.Enligt den svenska regeringen ska beslutet öka trycket på medlemsländerna att genomföra redan befintlig lagstiftning bättre bland annat genom ... Läs mer

VA-aktuellt

Satsning på Östersjön

Cirka 324 miljoner kronor (38 miljoner euro) satsar EU-programmet Bonus på olika forskningsprojekt för att säkra livskraftiga ekosystem i Östersjön.Cirka 60 miljoner kronor (7 miljoner euro) av pengarna ska gå till innovativa tekniska lösningar för en förbättrad miljö. Satsningen är ett led i ... Läs mer

VA-aktuellt

Pengar till miljöinnovationer

I år är vatten ett av de prioriterade områdena då EU-kommissionen avsätter 34,8 miljoner euro till projekt för miljöinnovation. Företag och entreprenörer från hela Europa kan ansöka om finansieringsstöd för att få ut nya miljöprojekt på marknaden. Ansökningarna kan gälla miljöinnovativa produkter, ... Läs mer

Annons:
VA-mässan 2022
VA-aktuellt

Oskarshamn oroliga över Itest

Ledande politiker i Oskarshamn vill att avloppsreningsprojektet Itest ska granskas av revisorer.Oskarshamns kommun har engagerat sig i EU-projektet Itest där en teknik för effektivare kvävereduktion ska prövas. Kommunen har sökt pengar ur EUs Life+program. Det är tänkt att tekniken ska testas både på ... Läs mer

VA-aktuellt

Svenskt Vatten vill skärpa EUs lagstiftning

Svenskt Vatten vill se ett svenskt initiativ till en EU-lagstiftning om varor och material. Branschorganisationen menar att en sådan behövs för att reglera riskerna för miljön och människors hälsa för hela grupper av varor eller material som kan vara kritiska för bland annat vattenmiljön.Det kan röra sig ... Läs mer

Cirkulation 2/12

Arbetet för God ekologisk status 2020

I år ska åtgärderna för att uppnå god ekologisk och kemisk status enligt vattendirektivet vara operativa. En ny rapport från vattenmyndigheterna visar dock att det återstår mycket att göra, men också att de som sedan tidigare bedriver ett aktivt vattenarbete ligger i framkant. Cirkulation har besökt ... Läs mer

VA-aktuellt

Gröna perspektiv

Idag finns över 100 representanter från Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och skogsägarföreningarna som medlemmar i vattenråd. Nu har bland annat deras erfarenheter och åsikter samlats som grund för rapporten –Vattenråden i Sverige – de gröna näringarnas perspektiv–.Rapporten är framtagen av ... Läs mer

VA-aktuellt

EU vill minska vattenanvändningen

EU-kommissionen vill minska vattenslöseriet i byggnader. Just nu pågår en remissomgång för en radda förslag för en minskad vattenanvändning. Ett par exempel är frivillig eller obligatorisk märkning av vattensnåla toaletter samt krav på återanvänding av vatten. Det är gråvatten som i såna fall skulle ... Läs mer

Annons:
Wateraid