Sök

Visar sökresultat för: EU

VA-aktuellt

Rätt prissättning på vattnet viktigt

Ansträngningarna för att skapa effektiva och rätt prissatta system som återspeglar reningskostnader och distribution av vatten, måste fördubblas i Europa. Det är viktigt att den verkliga kostnaden tas ut. Ett extra stort problem är att många länder enbart tillämpar fasta VA-avgifter där förbrukningen ... Läs mer

VA-aktuellt

Europeiska badvatten allt bättre

Kvaliteten på badvatten i Europa blir allt bättre. Enligt den Europeiska miljöbyrån (EEA) så klarar 94 procent av badplatserna inom EU minimikraven för vattenkvalitet. Det är en förbättring med två procent jämfört med föregående år. Sverige placerar sig i mitten i Europa.I EEA:s sammanställning för ... Läs mer

VA-aktuellt

Danmarks genomförande av vattendirektivet haltar

Genomförandet av EU:s vattendirektiv i Danmark får skarp kritik. De vattenförvaltningsplaner som skulle ha funnits på plats för tre och ett halvt år sedan är fortfarande inte beslutade och regeringen anklagas för att skjuta över sitt ansvar till kommunerna.– Det är sällan man stöter på något som är utfört så ... Läs mer

VA-aktuellt

EU-kommissionen hotar med böter för bristande kväverening

EU-kommissionen har lämnat en formell underrättelse med frågor till Sveriges regering. Frågorna gäller hur Sverige uppfyller avlopssdirektivets krav på kväverening. EU-kommissionens kontroll av Sveriges genomförande är steget före en eventuell domstolsprocess i EU-domstolen.När EU-domstolen ... Läs mer

VA-aktuellt

Vattenlagstiftningen allt för myndighetsstyrd

Myndigheter och domstolar har svårt att tolka den svenska vattenlagstiftningen. Oklarheter i EUs ramdirektiv för vatten har förts in i den svenska lagstiftningen.  Det gör att myndigheter får ta för många beslut av politisk karaktär.Det skriver juristerna Ulf Bjällås och Magnus Fröberg i en analys av de ... Läs mer

Annons:
VAK 2022 EB
VA-aktuellt

EU:s strukturfonder bidrar till VA-lösningar

EU-kommissionen konstaterar i en ny rapport att arbetet genom EU:s strukturfonder ger resultat. Några resultat som lyfts fram är att 2,6 miljoner fler EU-invånare har fått vattenförsörjning och 5,7 miljoner har fått tillgång till avlopp, under perioden 2007-2013.– I och med krisen har EU:s ... Läs mer

VA-aktuellt

Belgien klarar inte grundläggande avloppsrening

EU-kommissionen drar Belgien inför EU-domstolen eftersom landet trots upprepade påminnelser inte sköter avloppsreningen på ett bra sätt. EU-kommissionen konstaterar att det år 2011 fanns 67 mindre städer i Belgien som inte hade någon fungerande avloppsrening alls och 116 mindre städer som helt saknade ... Läs mer

VA-aktuellt

Elva EU-länder klarar inte vattenkvaliteten

Ett stort antal EU-länder uppfyller inte alls kraven för EU:s olika krav på vattenstandard och avloppsrening. Det handlar i första hand om avlopp som släpps ut orenat men även om dåligt behandlat dricksvatten. Den rumänske EU-parlamentsledamoten Victor Bostinaru presenterade i förra veckan den första ... Läs mer

VA-aktuellt

Reningsverksbygget i Katrineholm inleds

Igår inleddes byggandet av ett nytt reningsverk i Katrineholm. Verket har beräknats stå klart till sommaren 2014 men då kan det vara väl sent. Just nu arbetar det kommunala VA-bolaget Sörmland Vatten och Avfall AB med att försöka forcera bygget. Detta sedan miljöminister Lena Ek hotat med att försöka ta ut ett ... Läs mer

Cirkulation 1/13

Sverige klarar inte vattendirektivet

Senast den 22 december förra året skulle åtgärderna i vattendirektivets åtgärdsprogram vara vidtagna och rapporterade till EU-kommissionen. Cirkulation har granskat Sveriges rapportering, som visar att hälften av de svenska vattenförekomsterna inte kommer att nå god status 2015, och troligen inte ... Läs mer

Annons:
Wateraid