Sök

Visar sökresultat för: Danmark

VA-aktuellt

Räddningsplan för danskt dricksvatten

Danmark I Danmark är cirka 58 procent av dricksvattenbrunnarna förorenade av bekämpningsmedelsrester. Den danska vattensektorn kräver att regering och riksdag snabbt får en räddningsplan för det danska dricksvattnet på plats. ... Läs mer

VA-aktuellt

Dansk bräddning uppskjuten

Danmark Bräddningen av bara delvis renat avloppsvatten ut i Öresund ,från den danska sidan har skjutits upp till hösten. Under tiden ska alternativ utredas. ... Läs mer

VA-aktuellt

Danska vattenverk har problem med DMS

Bekämpningsmedel En dansk inventering visar att DMS, N,N-dimethylsulfamid, är det vanligast förekommande bekämpningsmedlet i danska vattenverks råvattenbrunnar. ... Läs mer

Annons:
Svenskt Vatten 2021b
VA-aktuellt

Kloridazon förorenar danska vattentäkter

Danmark I Danmark har nedbrytningsprodukter från bekämpningsmedlet kloridazon hittats i grundvatten över hela landet. Det kan vara den mest omfattande grundvattenföroreningen i Danmark någonsin. ... Läs mer

VA-aktuellt

Danskt dricksvatteninitiativ

Danmark Danmarks miljöminister Kirsten Brosbøl kommer med en räcka initiativ som ska värna det danska dricksvattnet. Många av åtgärderna handlar om skydd av grundvatten. ... Läs mer

VA-aktuellt

Sena vattenplaner - Danmark fälls i EU-domstolen

Danmark Danmark har fällts i EU-domstolen för omfattande förseningar i landets införande av vattenplaner, i enlighet med vattendirektivet. ... Läs mer

Annons:
Wateraid